28/12/2023 2:29:15

Đảng ủy Khối DN quận Đống Đa: Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Sáng 28/12/2023, Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa cùng các đồng chí là Bí thư Chi bộ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận và các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị (ảnh CTV).

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 trong bối cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thử thách.

Đảng ủy Khối luôn tập trung nắm chắc tình hình tổ chức đảng, thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ để củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đoàn thể, kiện toàn cấp ủy, tăng cường đổi mới và duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy phù hợp với đặc thù, tính chất, phạm vi và lĩnh vực kinh doanh của đơn vị; tập trung hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác quản lý đảng viên, giải quyết những nội dung còn vướng mắc, tồn tại về công tác quản lý đảng viên; triển khai các giải pháp để tổ chức đảng hoạt động ổn định. Tính đến nay, toàn Đảng bộ có 113 tổ chức đảng với hơn 1100 đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước luôn được Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo quy trình và thủ tục của Điều lệ Đảng. Trong năm 2023, Đảng ủy Khối phối hợp cùng với Trung tâm Chính trị quận mở 01 lớp học nhận thức về Đảng cho 70 quần chúng ưu tú thuộc các đơn vị trong khối; Đảng bộ Khối doanh nghiệp Quận Đống Đa đã ra Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên mới cho 17 quần chúng.

Tổng kết công tác năm 2023, Đảng ủy Khối khen thưởng 22 tập thể, 148 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khen thưởng 23 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề nghị quận khen 2 cá nhân, 1 tập thể đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Đảng ủy Khối đề nghị Quận ủy khen Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư biểu dương các đơn vị trong khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt là Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống thường xuyên, kịp thời thăm nắm tình hình, trao đổi thông tin và có chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe đề xuất, kiến nghị của cán bộ phóng viên, để có ý kiến với các cơ quan có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bí thư chi bộ Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống Nguyễn Trung Chính nhận giấy khen của Đảng ủy Khối – ảnh Hồng Sơn

Bí thư chi bộ Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống Nguyễn Trung Chính chia sẻ: “Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển tòa soạn, Chi bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó hết sức coi trọng công tác chính trị tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ, luôn xác định mục tiêu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, chia sẻ, sáng tạo . Đến nay, Chi bộ 2 có trình độ cao cấp lý luận chính trị và 5 trình độ Thạc sỹ, đại học, đây thực sự là nhân tố quyết định cho sự ổn định và phát triển của đơn vị. Chi bộ vinh dự được Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân một đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.

Chi bộ Tạp chí nhận giấy khen của Đảng ủy Khối
Đảng viên Lê Thế Toàn – Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống nhận giấy khen của Đảng ủy Khối – ảnh Hồng Sơn.
Các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 – ảnh Hồng Sơn

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Kinh tế xã hội của Thủ đô và cả nước mở ra nhiều cơ hội mới nhưng vẫn phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quận ủy, Đảng ủy Khối cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các đơn vị trong khối tiếp tục đoàn kết nội bộ khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với ban lãnh đạo doanh nghiệp, thực hiện nghị quyết, kế hoạch, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công nhân bảo đảm phục vụ công tác chuyên môn phù hợp với thời kỳ đổi mới. Tiếp tục quan tâm tới hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với chương tình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Thủ đô Hà Nội và của quận Đống Đa. Chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Đống Đa cử  các quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng và cử đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng và số lượng, phấn đấu kết nạp quần chúng ưu tú là học sinh Trung học phổ thông vào Đảng chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị đảm bảo thời gian quy định.

Thực hiện việc phân loại đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2024, đánh giá phân loại tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2024. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024 của Đảng bộ khối theo đúng kế hoạch và thời gian.

Làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng, cán bộ đảng viên, nhân viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại nơi làm việc và nơi cư trú. Làm tốt công tác văn phòng cấp ủy. Thu nộp đảng phí theo đúng quy định.

Các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Đảng, Quy chế làm việc của đơn vị; duy trì sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo đúng quy định của Đảng, Quy chế làm việc của đơn vị. Các chi bộ thực hiện việc ghi chép nội dung họp vào sổ nghị quyết đã được cấp phát.

Chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Việc đảng viên ra nước ngoài công tác, du lịch, chữa bệnh phải báo cáo và được sự đồng ý cấp ủy….

Tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Khối và giao ban Bí thư các chi bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch và chương trình. Thực hiện việc lồng ghép giao ban các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối với sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, trao đổi những vấn đề các đơn vị quan tâm.

Lê Toàn