28/12/2023 5:15:30

TCN Dân tộc nội trú An Giang tổ chức tập huấn tài nguyên giáo dục mở cho giảng viên

Ngày 28-29/12/2023, Văn phòng Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam tại TP.HCM phối hợp với Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang, Viện Nghiên cứu – Đào tạo và Phát triển Tài nguyên Giáo dục mở tổ chức khóa huẩn luyện Tài nguyên Giáo dục mở cho các cán bộ và giảng viên của nhà trường.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Chuyển đổi số của trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang.

Lớp tập huấn nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên có các năng lực tài nguyên giáo dục mở, là những năng lực kỹ thuật số không thể thiếu của các giảng viên để phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số thành công trong kỷ nguyên số; và để giúp các giảng viên tiếp cận được thế giới rộng lớn các tài nguyên giáo dục mở, vừa miễn phí truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối lại chúng, và vừa tôn trọng bản quyền, để phục vụ cho công việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Theo ông Tô Xuân Giao – Phó chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam, chuyển đổi số và khai thác tài nguyên giáo dục mở là công việc song song không thể tách rời. Một kho học liệu khổng lồ cho người học, cho cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường trong công tác và học tập suốt đời.

Điều đó có thể hiểu chúng ta sẽ truy cập vào các tài nguyên học tập, khoa học…một cách dễ dàng và ít tốn kém chi phí. Học liệu số (học liệu điện tử) sẽ thay thế dần học liệu truyền thống, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động nhanh chóng bằng các thiết bị trực tuyến mà không giới hạn bởi các năng lực tài chính, chia sẻ trên nền tảng trực tuyến mà không tốn thời gian in ấn cũng như gặp gỡ để trao đổi trực tiếp.

Phan Long