25/08/2023 10:16:03

Tổng cục GDNN: Phát động Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên GDNN” năm 2023

Cuộc thi Startup Kite là một phần trong kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2017. Với việc phát động cuộc thi này, các bạn học sinh, sinh viên Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục có được một sân chơi chung về sáng tạo khởi nghiệp. Qua đó, làm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, khởi nghiệp, thúc đẩy các bạn trẻ tin tưởng lựa chọn Giáo dục nghề nghiệp.

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp (Startup Kite) là hoạt động hằng năm, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, là sân chơi bổ ích, kích thích khả năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh và trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Cuộc thi đã thu hút được nhiều dự án khả thi, có thể xây dựng thành doanh nghiệp khởi nghiệp trong những năm qua.

Lễ phát động Cuộc thi Startup Kite năm 2022 tại Tp.HCM

Để triển khai Cuộc thi Startup Kite năm 2023, Tổng cục GDNN đã đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện các nội dung như:

a/ Tổ chức Cuộc thi cấp trường (vòng sơ tuyển) trước ngày 23/9/2023 theo Thể lệ Cuộc thi tại Quyết định số 251/QĐ-TCGDNN ngày 23/8/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN  để lựa chọn các hồ sơ dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc tham dự vòng bán kết; Gửi hồ sơ dự thi của thí sinh/ đội thí sinh về Tổng cụ GDNN (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên hoặc nộp online qua email : [email protected]) trước ngày 30/9/2023.

b/ Thể lệ cuộc thi được đăng tải tại websize http://gdnn.gov.vn mục tài nguyên Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

Theo đó, Hồ sơ dự thi vòng Bán kết và Chung kết cuộc thi gồm:

  • Công văn của nhà trường và bản tổng hợp danh sách các dự án, ý tưởng khởi nghiệp dự thi vòng bán kết (theo mẫu).
  • Hồ sơ dự án: Bản thuyết minh, bản thuyết trình dự án dùng để báo cáo trước ban giám khảo; đĩa hoặc USB ghi video clip (nếu có); sản phẩm mẫu bằng ảnh hoặc video clip (nếu có); bản photo thẻ hssv và 1 ảnh 3×4 bỏ trong phong bì riêng ghi rõ thông tin phía sau để làm thẻ dự thi theo quy định của Thể lệ Cuộc thi

Sau nhiều năm tổ chức thành công, Cuộc thi là tiền đề để trang bị kiến thức giúp học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế Nhà trường có cơ hội được cọ xát, chủ động và sáng tạo trong khởi nghiệp; tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo khả thi, các ý tưởng sản xuất, kinh doanh gắn với lợi ích cộng đồng, gắn với bảo vệ môi trường, gắn với chủ trương phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, Các dự án đạt giải tại cuộc thi sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thiện hơn dưới sự cố vấn của các chuyên gia để nhanh chóng được đưa vào ứng dụng thực tế trong tương lai.

Quang Trung