13/12/2022 7:13:20

Tuân thủ pháp luật liên quan “chỉ là yêu cầu tối thiểu” với doanh nghiệp

“Chìa khóa để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Việt Nam chính là thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Trong đó, trách nhiệm xã hội (CSR) mang tính khuyến khích; còn thực hành kinh doanh có trách nhiệm (RBP) là mang tính bắt buộc. Chìa khóa trên thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các chủ thể liên quan như: Người lao động, người tiêu dùng, cộng đồng dân cư chịu tác động từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; trong đó tuân thủ quy định pháp luật liên quan “chỉ là yêu cầu tối thiểu”.

Đây là thông điệp được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh tại Hội thảo tham vấn “Dự thảo Chương trình hành động quốc gia về các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam” ngày 13/12 do Bộ Tư pháp phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Đại sứ quán Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết, thực hành kinh doanh có trách nhiệm sẽ góp phần: Nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp và cả quốc gia; giảm thiểu các rủi ro, nhất là rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp cũng như quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, tạo lập sự nhất quán, đồng bộ trong hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

Theo đó, thực hành kinh doanh có trách nhiệm đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ pháp luật mà còn phải thực hiện các biện pháp đánh giá rủi ro đối với các yếu tố con người, xã hội và môi trường, đồng thời giải quyết các nguy cơ tiềm ẩn, như: Phòng ngừa, giảm thiểu hoặc tiến hành biện pháp khắc phục thích hợp khi xảy ra các vi phạm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Mai Lương Khôi, đây cũng là trách nhiệm chính của doanh nghiệp, tuy nhiên, nhà nước và xã hội cũng có trách nhiệm để thúc đẩy và bảo đảm sự tuân thủ này.

Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương, với sự hỗ trợ của UNDP và Đại sứ quán Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam, tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu, rà soát, hội thảo tham vấn để xây dựng dự thảo Đề án ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam.

Đề án này tập trung vào 3 định hướng lớn, gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai, bao gồm: Nâng cao nhận thức, năng lực về thực hành kinh doanh có trách nhiệm cho các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và xã hội; Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm và Thúc đẩy hiệu quả, chất lượng của công tác tổ chức thi hành chính sách, pháp luật liên quan.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, bà Ann Mawe bày tỏ tin tưởng, qua hội thảo sẽ góp phần tăng cường vị thế của Việt Nam nói chung và uy tín của doanh nghiệp Việt Nam nói riêng trong cộng đồng quốc tế.

“Các doanh nghiệp không tuân thủ thông lệ quốc tế về quyền con người và phát triển bền vững, sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc giữ chân những khách hàng ngày càng đòi hỏi cao và tiếp cận thị trường nước ngoài”, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam bà Ann Mawe nói.

Bà Ann Mawe – Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam tại hội thảo.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cũng bày tỏ rất vui khi được biết Việt Nam sẽ thông qua Kế hoạch hành động quốc gia vào năm 2023, tạo nên một phần của kỷ nguyên mới về cách thức kinh doanh tại Việt Nam – đó là tập trung vào các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm như một chuẩn mực mới.

Trưởng Đại diện thường trú UNDP Bà Ramla Khalidi chúc mừng Bộ Tư pháp với vai trò lãnh đạo và cam kết xây dựng Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam.

“Việc có một Kế hoạch Hành động Quốc gia không chỉ thể hiện các cam kết của Việt Nam đối với việc bảo vệ quyền con người và phát triển bền vững, mà còn là một bằng chứng sống động cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng, thậm chí đi trước cuộc chơi, trở thành một bên tham gia có trách nhiệm trên thị trường toàn cầu, và một lần nữa chứng minh cho các quốc gia khác trong và ngoài khu vực hướng tới một tương lai bền vững, công bằng và toàn diện hơn,” bà Khalidi nói.

Bà Ramla Khalidi – Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam.

Đồng thời, bà Khalidi cũng đề cập đến 3 trong số các tiêu chí quan trọng để có Kế hoạch hành động quốc gia hiệu quả theo Hướng dẫn của LHQ.

Thứ nhất là Kế hoạch hành động cần được xây dựng dựa trên Các quy tắc hướng dẫn về kinh doanh và quyền con người của LHQ.

Thứ 2 là Kế hoạch hành động cần cung cấp cơ chế thực hiện, theo dõi và đánh giá

Cuối cùng là cần Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động một cách minh bạch và bao trùm.

Kết lại phần chia sẻ, Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam Ramla cũng cho biết việc có Chương trình Hành động Quốc gia cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng trở thành một bên tham gia có trách nhiệm trên thị trường toàn cầu, đồng thời chứng minh cho các quốc gia trong và ngoài khu vực về định hướng phát triển bền vững, toàn diện của mình.

Tuấn Việt