08/12/2023 11:31:05

Việt Nam – Hàn Quốc ký kết Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội

Ngày 08/12/2023 tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Hyejin ký kết Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc về bảo hiểm xã hội.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan và Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Hyejin ký thỏa thuận hành chính giữa hai Bộ để triển khai Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về Bảo hiểm xã hội.

Trước đó ngày 14/12/2021, tại Seoul Hàn Quốc, thừa ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok Cheol đã ký Hiệp định hợp tác song phương về bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ hai nước. Đây là Hiệp định song phương đầu tiên của hai nước trong lĩnh vực này, và cũng là Hiệp định song phương đầu tiên về bảo hiểm xã hội của Việt Nam với một quốc gia khác.

Hiệp định đã được cơ quan có thẩm quyền hai nước phê duyệt và Bộ Ngoại giao của hai bên thông báo cho nhau về việc hoàn tất các thủ tục nội bộ để Hiệp định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. Việc ký kết Thỏa thuận hành chính hôm nay là bước quan trọng nhằm đưa ra các quy định, giải pháp cụ thể để cơ quan thực hiện hai nước triển khai thực hiện Hiệp định theo đúng các nguyên tắc, nội dung đã ký kết giữa hai Chính phủ, đồng thời đảm bảo sự thuận lợi tối đa cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện và doanh nghiệp, người lao động của cả hai bên. Thỏa thuận hành chính có hiệu lực cùng ngày và cùng giai đoạn hiệu lực với Hiệp định đã ký.

Trong chặng đường hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng và có những bước tiến triển vượt bậc, sâu rộng trên nhiều phương diện với những dấu mốc quan trọng, từ Đối tác Toàn diện năm 2001 đến Đối tác Chiến lược năm 2009 và Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2022. Quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và bền chặt trong đó có di chuyển về lao động và giao lưu nhân dân, thể hiện qua việc hiện có 250.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Việc ký kết Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc thể hiện sự quan tâm của Chính phủ hai nước đáp ứng nhu cầu cấp thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển người lao động cũng như để.

Với việc Hiệp định và Thoả thuận hành chính sẽ cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lao động hai nước khi di chuyển đến làm việc trên lãnh thổ của mỗi bên, bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động của hai nước, bên cạnh việc quy định về tránh đóng song trùng bảo hiểm xã hội, người lao động hai nước sẽ được tính cộng gộp thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí.

Đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam cùng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc sau lễ ký.

Thông qua ký kết Thỏa thuận hành chính, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hai bên đã chính thức giao đầu mối thực hiện Hiệp định cho hai cơ quan là Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc. Các nội dung của Thỏa thuận nhằm cụ thể hóa các quy định, nguyên tắc đã được Chính phủ hai nước ký kết trong Hiệp định liên quan tới chế độ hưu trí và tử tuất theo Luật Bảo hiểm xã hội của Việt Nam và Luật Hưu trí quốc gia của Hàn Quốc; nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa người lao động Việt Nam và người lao động Hàn Quốc khi làm việc trên lãnh thổ của nước kia như đối với công dân nước sở tại trong việc xác định các điều kiện đóng, hưởng, chi trả các quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Hiệp định và Thoả thuận hành chính khi được triển khai sẽ đáp ứng được kỳ vọng và  sự mong đợi của đông đảo các doanh nghiệp và người lao động của cả hai quốc gia.

PV