01/11/2022 11:17:26

Viện Báo chí ra mắt 4 cuốn sách điện tử nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1962 – 2022)

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1962 – 2022), Viện Báo chí đã ra mắt 4 cuốn sách điện tử do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản. Đây là quà tặng đặc biệt của Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) dành cho giới báo chí – truyền thông, học viên, sinh viên và các độc giả quan tâm.
vien-b225o-ch237-ra-mat-4-cuon-s225ch-dien-tu-nh226n-dip-ky-niem-60-nam-ng224y-truyen-thong-1962-2022_1.jpg

Cuốn 1: “Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Truyền thống 60 năm đào tạo, nghiên cứu – Vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển” (Kỷ yếu Hội thảo)

Cuốn Kỷ yếu gồm 2 phần. Phần 1: Sáu mươi năm Viện Báo chí: Những dấu mốc lịch sử, thành tựu và giá trị truyền thống cốt lõi; Phần 2: Vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong kỷ nguyên số.

Cuốn 2: “Báo chí – truyền thông: Những điểm nhìn từ thực tiễn” (tập 5)

Bộ sách Báo chí – truyền thông: Những điểm nhìn từ thực tiễn đã xuất bản đến nay được 5 tập, trong đó từ tập 1 đến tập 4 được xuất bản dạng sách in, tập 5 được xuất bản dưới dạng sách điện tử. Cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Những vấn đề chung về báo chí- truyền thông; Phần 2: Thực tiễn, kinh nghiệm trong hoạt động báo chí-truyền thông.

vien-b225o-ch237-ra-mat-4-cuon-s225ch-dien-tu-nh226n-dip-ky-niem-60-nam-ng224y-truyen-thong-1962-2022_2.jpg

Cuốn 3: “Giáo trình Nhập môn Truyền thông đa phương tiện”

Cuốn sách giới thiệu những vấn đề chung về truyền thông đa phương tiện (TTĐPT); Các yếu tố trong sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm TTĐPT; Ứng dụng và phát triển TTĐPT. Trên cơ sở nghiên cứu và thực hành các bài tập, sinh viên được tìm hiểu một số yếu tố kỹ thuật và công nghệ của ngành TTĐPT hiện nay, từ đó bước đầu định hình cách thức xây dựng một kênh đa phương tiện hiệu quả.

vien-b225o-ch237-ra-mat-4-cuon-s225ch-dien-tu-nh226n-dip-ky-niem-60-nam-ng224y-truyen-thong-1962-2022_3.jpg

Cuốn 4: “Giáo trình Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng”

Giáo trình đề cập tới 5 nội dung, bao gồm: Lý luận chung về sản phẩm truyền thông đại chúng (TTĐC) và tổ chức sản phẩm TTĐC; Quy trình và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng trong tổ chức sản xuất sản phẩm TTĐC; Tổ chức sản phẩm truyền thông in ấn; Tổ chứ sản phẩm truyền thông số; Tổ chức sản phẩm truyền thông đại chúng bằng thiết bị di động.

vien-b225o-ch237-ra-mat-4-cuon-s225ch-dien-tu-nh226n-dip-ky-niem-60-nam-ng224y-truyen-thong-1962-2022_4.jpg

Toàn Lê