01/11/2022 12:01:07

Hà Nội giải quyết việc làm cho người lao động đạt trên 114%

Trong tháng 10/2022, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 14.584 người lao động; 10 tháng của năm 2022, TP đã tạo việc làm cho 183.027 người lao động, đạt 114,4% kế hoạch năm.

Tháng 10/2022, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong điều kiện bình thường mới song song với thích ứng an toàn, linh hoạt trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Kết quả trong tháng 10, toàn TP giải quyết việc làm cho 14.584 người lao động, tương đương tháng trước.

Người lao động đang ứng tuyển phỏng vấn tại Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2022 được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 670 đơn vị, DN tham gia với tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 14.003 người. Tổng số người lao động được phỏng vấn là 4.586 người; số người lao động được tuyển dụng tại phiên là 1.653 người. Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tiếp nhận khai báo, đăng ký thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho 621 thiết bị của 50 lượt đơn vị; tiếp nhận đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu cho 110 đơn vị với gần 74.819 thiết bị nhập khẩu.

10 tháng đầu năm 2022, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 183.027/160.000 người lao động, đạt 114,4% kế hoạch giao trong năm, tăng 46.411 người lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 34% so với 10 tháng đầu năm 2021. Trong đó, tạo việc làm cho 56.283 người lao động từ nguồn ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 2.655 tỷ đồng; số người lao động được nhận việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 14.485 người; đưa 1.750 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; số người lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các DN và qua các hình thức khác là 110.509 người.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, để đảm bảo các mục tiêu đề ra, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của TP cũng như các cơ quan ban ngành địa phương. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá tình hình thị trường lao động hiện tại cũng như xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới; xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch. Qua đó, nhằm tìm ra những chính sách mới phù hợp để bảo đảm việc làm cho người lao động. Đồng thời đinh hướng, cải thiện chất lượng nguồn lao động của TP Hà Nội, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát.

Trong 2 tháng cuối năm 2022, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của 5 sàn giao dịch việc làm và 8 điểm giao dịch việc làm vệ tinh; hoàn thành thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn TP.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tham mưu UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển thị trường lao động trên địa bàn TP. Và, ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, qua đó giảm thời gian giải quyết và nâng cao được tính chính xác về giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp, kết nối hỗ trợ giới thiệu được việc làm cho người lao động.

Theo KTĐT