11/11/2020 11:18:30

Tôn vinh, khen thưởng nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp

Tổ chức tôn vinh và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp.

Đây là một trong những nội dung được Bộ LĐ-TB&XH lưu ý trong Văn bản số 4378/LĐTBXH – TCGDNN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương mới đây. Văn bản có nội dung về việc tổ chức các hoạt động tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020).

Cụ thể, trong Văn bản, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cơ quan quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 24/CT-TTg và “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, đồng thuận của xã hội về phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề. Trong đó, tập trung nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với các hoạt động thiết thực trong đổi mới phương pháp giảng dạy; thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức hội giảng, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao… gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp.

“Tổ chức tôn vinh và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp; quan tam chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với nhà giáo do hoàn cảnh khó khăn”, Văn bản của Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị, căn cứ tình hình cụ thể, lãnh đạo các cơ quan quan tâm, bố trí thời gian tham dự Lễ kỷ niệm hoặc tổ chức gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tri ân những nhà giáo đã có công lao đóng góp cho sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp.

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020

Trong những năm qua, cùng với những thành tựu của lĩnh vực an sinh xã hội và sự đổi mới của nền giáo dục, hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã có bước phát triển. Trong đó công tác dạy nghề có nhiều chuyển biến tích cực cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả đào tạo, từng bước khẳng định được vai trò và vị thế trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần tăng năng suất lao động và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Góp phần làm nên những thành công của giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng của đội ngũ các thầy cô giáo. Đây là đội ngũ trực tiếp thực hiện công tác dạy học, phát triển nhân lực lao động kỹ thuật trực tiếp cho quốc gia.

Hải An