22/12/2023 10:16:08

Tổ chức dịch vụ thu được BHXH ủy quyền thu BHXH, BHYT 

Ngày 21 tháng 12 năm 2023 Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã ủy quyền cho Tổ chức dịch vụ thu (TCDVT) – đây là tổ chức được thu các khoản đóng BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình của người dân.

TCDVT đảm bảo các điều kiện để tổ chức thực hiện dịch vụ thu BHXH, BHYT do cơ quan BHXH ủy quyền làm đại lý thu theo quy định điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ và quy định của pháp luật. 

Tổ chức dịch vụ thu phải ký Hợp đồng Ủy quyền thu với cơ quan BHXH, phải treo biển hiệu, phải sử dụng Biên lai thu phí do cơ quan BHXH cung cấp hoặc Biên lai đã đăng ký với cơ quan BHXH, phải có nhân viên thu hợp pháp, phải nộp lại thẻ nhân viên thu khi thanh lý hợp đồng với cơ quan BHXH.

– Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; Tiếp nhận hồ sơ, thu tiền, lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình chuyển cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia; Nhận sổ BHXH và thẻ BHYT từ cơ quan BHXH chuyển đến để trả lại cho người tham gia theo đúng quy định.

– Quản lý hoạt động của nhân viên thu của mình và chịu trách nhiệm về hành vi của nhân viên thu khi thu tiền của người tham gia nhưng không nộp hoặc nộp không đầy đủ cho cơ quan BHXH của nhân viên thu

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hiện nay BHXH thành phố đã mở rộng mạng lưới thu BHXH, BHYT với 195 tổ chức dịch vụ thu, 1.020 điểm thu và 2.310 nhân viên thu, đảm bảo mỗi xã, phường thị trấn có ít nhất từ 1 đến 3 điểm thu. 

BHXH cũng lưu ý người dân khi giao dịch với nhân viên thu của TCDVT: khi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, người tham gia cùng với cơ quan BHXH giám sát hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu tránh trường hợp giả mạo nhân viên thu hoặc nhân viên TCDVT thu tiền nhưng không đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người dân (tiền đã nộp nhưng quá trình tham gia BHXH, BHYT không thể hiện khi tra cứu trên ứng dụng VssID hoặc thẻ BHYT không có giá trị sử dụng khi đi khám chữa bệnh). Những điểm cần lưu ý thêm:

– Người tham gia chỉ nộp tiền cho TCDVT có ký hợp đồng ủy quyền thu với cơ quan BHXH; có treo biển hiệu TCDVT với cơ quan BHXH. Danh sách TCDVT và các điểm thu được công khai trên trang thông tin điện tử của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/

– Nhân viên thu của TCDVT có đeo thẻ nhân viên thu do cơ quan BHXH cung cấp.

– Hiện nay, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh phát hành 03 loại Biên lai thu tiền. Khi nộp tiền cho TCDVT, người tham gia yêu cầu TCDVT cung cấp chứng từ thu tiền có số tiền tương ứng với giá trị thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH tự nguyện như sau:

+ Biên lai thu tiền giấy (Mẫu C45-BH – có đóng dấu treo của cơ quan BHXH); 

+ Biên lai thu tiền tự in Mẫu C45-BH của Tổ chức dịch vụ thu Bưu Điện (có đóng dấu treo của Bưu Điện TP.HCM); 

+ Biên lai điện tử của Tổ chức dịch vụ thu Viettel được chuyển vào tin nhắn, email … 

Trường hợp người tham gia đóng tiền vào tài khoản ngân hàng của TCDVT thì TCDVT không cung cấp Biên lai thu tiền cho người nộp tiền. Người tham gia lưu giữ chứng từ nộp tiền qua ngân hàng để làm bằng chứng nộp tiền tham gia BHYT, BHXH  qua TCDVT.

– BHXH thành phố đề nghị người tham gia nên cài đặt ứng dụng VssID hoặc cài đặt VNEID mức độ 2 để kiểm tra quá trình tham gia BHXH, BHYT (sau khoảng 10 ngày kể từ ngày đóng tiền cho TCDVT). Trường hợp kiểm tra không thấy thể hiện quá trình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, người dân phải phản ánh ngay cho TCVDT, yêu cầu TCDVT nộp tiền tham gia BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH. Hoặc người tham gia phản ảnh đến cơ quan BHXH trên địa bàn để được giải quyết kịp thời.

Lê Việt