13/03/2023 12:50:09

“Tác động của mạng xã hội với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên các trường đại học công lập ở Thành phố Hà Nội”

Đó là chủ đề của buổi Hội thảo khoa học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức chiều 10/3/2023. Hội thảo cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích, góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên trước tác động của mạng xã hội ở các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố.

Hội thảo do PGS,TS. Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trì. Đồng chủ trì có PGS,TS. Hà Huy Phượng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ và TS. Nguyễn Thúy Hà, Trưởng ban Quản lý khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

TS. Lê Thị Chiên, Phó Chánh Văn phòng 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dự Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hội thảo diễn ra tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Hội thảo diễn ra tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS. Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, các học viên và sinh viên thảo luận sâu sắc, cụ thể những vấn đề lý luận và thực tiễn về tác động của mạng xã hội hiện nay đối với sinh viên.

Hội thảo nhìn nhận, đánh giá thực trạng tác động của mạng xã hội với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên các trường đại học ng lập ở thành phố Hà Nội hiện nay, từ đó xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết cũng như đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Đây là diễn đàn để các em sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội thể hiện tiếng nói, quan điểm và tinh thần xung kích của sinh viên Thủ đô trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PGS,TS. Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai mạc Hội thảo
PGS,TS. Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo nhận được hơn 110 bài tham luận của các nhà khoa học là cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên đến từ nhiều trường đại học ng lập trên địa bàn Thủ đô. Các bài tham luận tiếp cận dưới nhiều góc nhìn và chủ đề khác nhau, tập trung làm rõ tác động, ảnh hưởng của mạng xã hội với thanh niên, sinh viên ở Thành phố Hà Nội và mối liên hệ với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thanh niên, sinh viên hiện nay.

TS. Nguyễn Thúy Hà, Trưởng ban Quản lý khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền báo cáo đề dẫn Hội thảo
TS. Nguyễn Thúy Hà, Trưởng ban Quản lý khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền báo cáo đề dẫn Hội thảo.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học và các học viên, sinh viên đã làm rõ một số vấn đề lý luận chung về ng tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, tập trung vào những vấn đề chính như: quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, vai trò và tầm quan trọng, nội dung, phương thức, phương pháp, các nhân tố tác động trong bối cảnh hiện nay…

Một số tham luận, ý kiến cũng làm rõ tác động và ảnh hưởng của mạng xã hội đến sinh viên các trường đại học ng lập ở thành phố Hà Nội hiện nay; phân tích thực trạng tác động của mạng xã hội với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên; dự báo các tác động của mạng xã hội đối với sinh viên; đồng thời đưa ra các định hướng, đề xuất các giải pháp cụ thể trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên các trường đại học ng lập ở thành phố Hà Nội trước tác động của mạng xã hội trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Thị Khuyên, Giảng viên khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về “Phát huy vai trò của giảng viên kinh tế chính trị trong việc định hướng tư tưởng cho sinh viên trong bối cảnh mới”
TS. Nguyễn Thị Khuyên, Giảng viên khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về “Phát huy vai trò của giảng viên kinh tế chính trị trong việc định hướng tư tưởng cho sinh viên trong bối cảnh mới”.
Sinh viên Bùi Thị Quỳnh Nga, Lớp B16-D46, Học viện Cảnh sát nhân dân tham luận về “Thực trạng tác động của mạng xã hội với hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong học viên”
Sinh viên Bùi Thị Quỳnh Nga, Lớp B16-D46, Học viện Cảnh sát nhân dân tham luận về “Thực trạng tác động của mạng xã hội với hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong học viên”.
Học viên Dương Đình Tuấn, Khoa An ninh điều tra, Học viện An ninh nhân dân tham luận về “Phát huy vai trò của học viên Học viện An ninh nhân dân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua mạng xã hội hiện nay”
Học viên Dương Đình Tuấn, Khoa An ninh điều tra, Học viện An ninh nhân dân tham luận về “Phát huy vai trò của học viên Học viện An ninh nhân dân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua mạng xã hội hiện nay”.

Sau hơn 3 giờ làm việc với tinh thần nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm, Hội thảo khoa học “Tác động của mạng xã hội với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên trường đại học công lập ở thành phố Hà Nội hiện nay” đã thành công tốt đẹp

PGS,TS. Trần Thanh Giang nhấn mạnh, “Kết quả Hội thảo ngày hôm nay đã cung cấp thêm những luận cứ khoa học hữu ích, góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên trước tác động của mạng xã hội ở các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều mô hình hay, bài học kinh nghiệm sâu sắc, các đề xuất, kiến nghị, giải pháp có tính thực tiễn cao đưa ra trong Hội thảo có thể được nhân rộng ra các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

HV