24/06/2021 11:20:36

Quảng Ninh: Gắn giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp

Ngày 22/6, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ninh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp năm 2021.

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa các trường cao đẳng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được triển khai tương đối tốt, đa số trường đã hình thành các hình thức hợp tác với doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã quan tâm hơn trong công tác đào tạo của trường, tích cực tham gia sâu vào đào tạo của nhà trường. Thông qua hoạt động của các chương trình phối hợp, chất lượng đào tạo của các trường đã từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Các doanh nghiệp chưa chủ động liên kết, phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo… Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải tự tìm kiếm đối tác và duy trì mối quan hệ. Đa số doanh nghiệp chưa thực hiện cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động hàng năm theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đã chia sẻ một số kinh nghiệm và kết quả đạt được trong quá trình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; cũng như những khó khăn vướng mắc, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực lao động qua đào tạo cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các kiến nghị đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại diện các trường phát biểu.

Phát biểu kết luận, ông Vũ Quang Trực – Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: Những năm qua, công tác dạy nghề đã từng bước chuyển đổi theo hướng tiếp cận sát với nhu cầu của thị trường lao động, gắn kết với các chương trình giải quyết việc làm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tập trung đào tạo các nhóm nghề có khả năng cạnh tranh cao; lao động được đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để cung ứng nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của doanh nghiệp nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ông Trực đề nghị: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội, sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp cần phối hợp, liên kết trong việc xây dựng chương trình đào tạo; đào tạo cung ứng lao động cho các doanh nghiệp; liên kết trong việc sử dụng thiết bị đào tạo, hỗ trợ giáo viên là cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thợ lành nghề… tham gia giảng dạy tại trường hoặc hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp; đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp trên địa bản tỉnh nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại hội thảo, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo baodansinh.vn