04/10/2021 4:45:47

Năm 2022: Thanh tra việc chấp hành quy định về BHXH của các cơ sở giáo dục

Năm 2022, ngành LĐ-TB&XH sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai chiến dịch thanh tra trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, có nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, các cơ sở giáo dục (chú trọng các trường đại học, cao đẳng) trên địa bàn quản lý.

Đây là một trong những nội dung được nêu trong Hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022 vừa được Bộ LĐ-TB&XH gửi Sở  LĐ-TB& XH các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Cùng với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, ngành LĐ-TB&XH sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chiến dịch thanh tra trong các lĩnh vực: Lao động, an toàn, vệ sinh lao động, người có công, trẻ em, giáo dục nghề nghiệp và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành LĐ-TB&XH (Phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội, quản lý cai nghiện ma túy, giảm nghèo,…).

Ảnh minh họa

Đối với lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản lộ thiên, sản xuất xi măng. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; các quy định về cấp phép và cho thuê lại lao động; việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại địa phương…

Trong lĩnh vực người có công, từ năm 2022, bắt đầu triển khai toàn quốc thanh tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh theo quy định tại Thông tư số 20/2000/TTLT- BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh.

Tiếp tục thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại các địa phương chưa thực hiện tự kiểm tra, rà soát hoặc tự kiểm tra, rà soát chưa đạt yêu cầu.

Ở lĩnh vực trẻ em, thanh tra ngành LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Trong đó, chú trọng đối tượng là trẻ em tại cộng đồng theo Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đối với lĩnh vực GDNN, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH sẽ thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GDNN tại các địa phương; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và thanh tra các Sở thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật GDNN tại các cơ sở GDNN.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, công tác thanh tra năm 2022 sẽ hạn chế tối đa các cuộc thanh tra tại doanh nghiệp. Chỉ tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động như lĩnh vực xây dựng, khai thác khoảng sản.

Hải Yến