07/02/2021 6:21:51

Năm 2021: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Năm 2021, Tổng cục GDNN (GDNN) sẽ tập trung nâng cao chất lượng GDNN, gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội.

Ngày 5/2/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã tổ chức họp giao ban bàn về nhiệm vụ, kế hoạch triển khai năm 2021. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu tập trung, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các Phó Tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh, Nguyễn Thị Việt Hương, Phạm Vũ Quốc Bình…

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Đẩy mạnh hướng nghiệp, phân luồng

Tại cuộc họp, các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã trao đổi về chương trình công tác, các kế hoạch, nhiệm vụ triển khai. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng yêu cầu trong năm 2021, cần tập trung nâng cao chất lượng GDNN, gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội

Theo đó, tiếp tục chủ động, linh hoạt trong thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao ý thức trong toàn hệ thống GDNN về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách phát triển GDNN; ưu tiên xây dựng, trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới, phát triển GDNN trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình phê duyệt Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đáng chú ý, GDNN sẽ đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông đào tạo nhằm phát triển quy mô đào tạo. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá mạnh mẽ, phát triển và đổi mới GDNN. Trọng tâm là hiện đại hóa, thực hiện chuyển đổi số và đổi mới phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng GDNN, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng đầu ra. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh, sinh viên. Tăng cường việc hợp tác giữa các cơ sở GDNN và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động.

Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động, nhất là đào tạo các kỹ năng làm việc, tính kỷ luật, tác phong công nghiệp.

Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số trong GDNN. Xây dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ hoạt động dạy và học ngoại ngữ; đẩy mạnh triển khai tự chủ của các cơ sở GDNN; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong các cơ sở GDNN; thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế trong đào tạo chất lượng cao…

Quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021

Phát biểu tại cuộc họp giao ban, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030. Đây cũng là năm dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đại dịch Covid-19 còn tiếp tục ảnh hưởng, tác động tiêu cực kéo dài.

Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng. Ảnh Tư liệu

Trước yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của thị trường lao động trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, xã hội số, dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các Hiệp định thương mại thế hệ mới, dịch bệnh Covid-19 và xu thế dịch chuyển nhân lực trên thị trường lao động quốc tế, Tổng cục GDNN xác định phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”.

Tổng cục GDNN yêu cầu toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực cao hơn, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về GDNN năm 2021, tạo đà cho các năm tiếp theo để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Ngay sau khi kỳ nghỉ Tết, các đơn vị của Tổng cục GDNN sẽ tập trung vào công việc, khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, Tổng cục GDNN sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt các sự kiện trong năm như: Hội giảng nhà giáo GDNN; Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc, tiêu biểu; khởi nghiệp. Tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia phải gắn với ngày kỹ năng lao động Việt Nam 4/10 để tạo thành chuỗi hoạt động, lan tỏa giá trị của kỹ năng nghề nói riêng và GDNN nói chung.

Thành Trung – Hải An