07/02/2021 6:23:10

Hải Phòng: Từ 12h trưa 6/2, công dân ra vào thành phố phải có “giấy thông hành”

Công dân ra vào thành phố Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đến/đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình di chuyển và phải đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 5-2, UBND TP Hải Phòng ban hành thông báo số 58/TB – UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tại cuộc làm việc với một số huyện giáp ranh với tỉnh Hải Dương.

Sở Y tế Hải Phòng hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố.

Theo đó, kể từ 12h00 ngày 6/2/2020, Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra vào thành phố. Đối với công dân vào thành phố phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình di chuyển.

Đối với công dân ra khỏi thành phố, phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại.

Chỉ cho phép vào thành phố đối với các công dân từ đại phương không có dịch khi đã có xác nhận của UBND cấp xã nơi đi và đảm bảo các quy định về phòng chông dịch.

Chỉ cho phép ra khỏi thành phố đối với các công dân đã có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Khi quay trở lại phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đến. Trường hợp quay trở lại mà qua các vùng có dịch thì phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định và người bị cách ly phải chịu các chi phí để thực hiện cách ly.

Hải Phòng sẽ tăng thêm lực lượng công an, quân sự để kiểm soát công dân ra khỏi thành phố. Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ dạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc cấp giấy xác nhận đối với các trường hợp nêu trên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận.

Công dân về địa bàn sau 12h00 ngày 6/2 không có Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đi, và công dân đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các vùng có dịch tại các tỉnh thành khác sẽ phải đi cách ly tại các khu tập trung của Hải Phòng.

Hải Yến