04/09/2020 9:10:44

Hà Nam: Trên 2.000 lao động tại doanh nghiệp FDI nghỉ việc do dịch Covid-19

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cho biết, tính ngày 30/8, Hà Nam có 4.776 lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập do tác động của đại dịch Covid-19, trong đó có trên 2.000 lao động đã tự nghỉ việc.