28/11/2023 2:19:57

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa Cao đẳng Đắk Lắk phát triển xứng tầm

Trường Cao đẳng Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk theo Quyết định số 1094/QĐ-LĐTBXH, ngày 15/11/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên nhà trường hoạt động với chức năng, nhiệm vụ, trọng trách lớn hơn, bao quát toàn diện, đa dạng ngành nghề, đào tạo 3 cấp độ gồm: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dạy nghề; hợp tác đào tạo liên thông đại học; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.

Năm học 2022 – 2023, 2 đơn vị thành viên trước đây là Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã đào tạo được 4.403 học sinh, sinh viên (HSSV); thiết lập hợp tác thường xuyên với 3 trường đại học để phối hợp đào tạo đại học, hơn 60 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thẩm định giáo trình, tổ chức cho sinh viên thực tập. Cùng với đó, nhà trường chú trọng đầu tư hoạt động nghiên cứu khoa học đạt được nhiều kết quả như: có 5 đề tài nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; 2 đề tài đạt giải 3 cấp tỉnh trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk; 9 đề tài mô hình ý tưởng khởi nghiệp của HSSV cấp trường tham dự cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; 26 sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp và đều đạt loại giỏi.

Ngay sau khi được thành lập, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đắk Lắk đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng ban hành các nghị quyết về chương trình, kế hoạch, tập trung vào những nhiệm vụ trước mắt để bước vào năm học mới với tinh thần, quyết tâm:“Giữ vững truyền thống – Xứng tầm tương laiThi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn (bên phải) chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới

Hiện nay, đội ngũ nhà giáo của nhà trường ngày một phát triển, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo các bậc học với 343 viên chức, người lao động; trong đó 230 nhà giáo, 3 tiến sĩ, 2 cán bộ quản lý đang học nghiên cứu sinh, 144 thạc sĩ, 4 nhà giáo đang học cao học; 22 có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 38 Trung cấp lý luận chính trị. Năm học này, nhà trường đang đào tạo gần 2.600 HSSV với 104 lớp cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dạy nghề ngắn hạn; tuyển mới 1399 HSSV, trong đó trên 65% HSSV là người dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Trong giai đoạn phát triển mới, Trường Cao đẳng Đắk Lắk phấn đấu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá sau:

Một là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các phong trào “Thi đua yêu nước”, các cuộc vận động của Ngành, coi đây là giải pháp quan trọng, yêu cầu nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, trọng tâm, xuyên suốt.

Hiệu trưởng Hoàng Minh Cương phát biểu khai giảng năm học 2023-2024

Hai là, thực hiện tốt 5 nội dung cơ bản: (1) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. (2) Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. (3) Đa dạng hình thức đào tạo, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo, liên kết đào tạo; tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp. (4) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, số hóa, công nghệ số trong toàn bộ các hoạt động đào tạo và quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng tạo. (5) Phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, lấy người học làm trung tâm, lấy tiến bộ của người học làm thước đo chất lượng và hiệu quả giảng dạy.

Ba là, xây dựng môi trường giáo dục tích cực, an toàn, lành mạnh; môi trường văn hóa chất lượng; phát huy dân chủ tập thể, nội lực cá nhân, bảo đảm nền nếp, kỷ cương trường học; phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị nhà trường đạt “Vững mạnh toàn diện”; hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Đắk Lắk thành Trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao của vùng Tây Nguyên.

TS Hoàng Minh Cương

(Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk)