14/04/2023 4:11:26

Xuất khẩu lao động tăng gấp 15 lần trong quý 1

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 37.923 người, đạt 34,48% và gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là thông tin được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) công bố, theo số liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài quý 1/2023.

Cụ thể, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3/2023 là 9.494 người (3.420 lao động nữ), gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 3/2022 là 1.096 lao động, trong đó có 319 lao động nữ).

Số lao động này gồm các thị trường: Nhật Bản 5.223 lao động (2.392 lao động nữ), Đài Loan 3.435 lao động (930 lao động nữ), Trung Quốc 278 lao động nam, Hồng Kông 137 lao động nam, Hàn Quốc 48 lao động nam, Hungari 124 lao động (61 lao động nữ), Rumani 25 lao động và các thị trường khác.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 37.923 lao động (12.872 lao động nữ), đạt 34,48% kế hoạch năm 2023 và gấp hơn 15 lần (15,45 lần) so với cùng kỳ năm ngoái (3 tháng đầu năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 2.455 lao động).

Trong đó, thị trường Nhật Bản đứng đầu khi tiếp nhận 17.696 lao động (6.972 lao động nữ), Đài Loan 18.044 lao động (5.648 lao động nữ), Trung Quốc 517 lao động nam, Singapore 364 lao động nam, Hàn Quốc 278 lao động nam, Hungari 204 lao động (101 lao động nữ), Rumani 223 lao động, và các thị trường khác.

Trước đó, năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 142.779 lao động (48.835 nữ), đạt 158,64 % kế hoạch được giao (90.000 lao động). Trong năm 2023, mục tiêu mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đặt ra là đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, ổn định.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lao động đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao hơn so với cùng công việc trong nước, đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của đất nước, tăng tích lũy và cải thiện đời sống người lao động và gia đình.

Hằng năm lượng kiều hối từ xuất khẩu lao động tương đối lớn. Năm 2021 – năm thứ hai diễn ra đại dịch COVID-19, 18 tỷ USD kiều hối đã đổ vào Việt Nam, chiếm khoảng 4,9% GDP. Khi hoạt động kinh tế trở lại bình thường, dòng tiền gửi về tăng trưởng gần 5% vào năm 2022 và dự kiến tăng trưởng từ 3,6 – 4,5% vào năm 2023.

Hiện nay, hầu hết các nước đều đã thay đổi chính sách thích ứng với dịch COVID-19 để đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế, sản xuất kinh doanh, do đó, nhu cầu tiếp nhận lao động sẽ gia tăng. Đây là sẽ thời cơ thuận lợi để tăng cường đưa lao động đi làm việc ở các thị trường nước ngoài…

Tuấn Việt