19/03/2021 10:31:50

Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh: Tiến hành tập huấn về ATVSLĐ cho NLĐ trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao nhận thức của NLĐ cũng như thực hiện kế hoạch 55/KH-UBND ngày 1/3/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng tới tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021. Vừa qua, Trường CĐ Công nghiệp Hà Tĩnh đã tập huấn cho 1.500 lượt NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2020 sang tới năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 liên tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN, kéo theo việc triển khai công tác huấn luyện ATVSLĐ cũng gặp nhiều khó khăn.

Thực tế, trước những khó khăn về tài chính, các tổ chức Doanh nghiệp không mặn mà với việc tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, gây tình trạng mất an toàn lao động và không đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho NLĐ. Mặt khác, việc giải quyết chính sách cũng như chế độ của NLĐ cũng bị “ngó lơ” hoặc thực hiện “cho có”.

Trước tình hình đó, Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ – Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai công tác huấn luyện An toàn lao động cho người lao động của các tổ chức Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh thành trong cả nước.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, không ngại khó đến từng tổ chức, tiếp cận đội ngũ lãnh đạo, quản lý DN, cùng tìm các giải pháp tháo gỡ giúp DN tiến hành tổ chức huấn luyện ATLĐ cho NLĐ, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, hiểu quả. Song hành cùng Ban An toàn lao động tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hướng tới tháng hành động An toàn lao động và tháng công nhân năm 2021.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm đã tiếp cận hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho hơn 1.500 lượt NLĐ, triển khai hiệu quả công tác huấn luyện An toàn lao động mà không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của NLĐ cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Đặc biệt, trong bối cảnh Covid-19, Trung tâm đã tiến hành tổ chức huấn luyện trực tuyến nhằm thực hiện tốt quy định phòng chống dịch nhưng vẫn đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời, giúp tích kiệm chi phí huấn luyện đáng kể so với tổ chức tập huấn trực tiếp.

Dự kiến trong năm 2021, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức huấn luyện cho hơn 5000 lượt NLĐ, tiếp cận hơn 250 DN trên địa bàn tỉnh, phấn đấu trở thành Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ chất lượng, hiện đại và uy tín.

Thúy Anh