19/09/2022 9:12:33

Triển khai gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã đi tới đâu?

Tới hạn chót triển khai gói hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 24, vẫn còn gần 2.700 lao động thuộc đối tượng đã nộp hồ sơ nhưng chưa nhận hỗ trợ với số tiền tương ứng hơn 5,67 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. TTXVN

Tính đến ngày 10/9/2022 (hạn cuối triển khai gói hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết số 24),Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với 365.215 người lao động với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng. Trong đó, đã chi trả hỗ trợ cho 362.522 người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ theo quy định với tổng số tiền chi trả hơn 1.028 tỷ đồng.

Đây là kết quả từ báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết số 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, sau thời hạn trên, vẫn còn 2.693 người lao động thuộc đối tượng đã nộp hồ sơ và được cơ quan BHXH giải quyết hưởng theo đúng quy định nhưng chưa nhận hỗ trợ với số tiền tương ứng hơn 5,67 tỷ đồng.

BHXH cho biết, nguyên nhân do người lao động đăng ký nhận tiền nhưng chưa đến cơ quan BHXH nhận hỗ trợ, có những trường hợp, cơ quan BHXH đã chuyển ngân hàng để chi qua tài khoản cho người lao động song số tài khoản người lao động cung cấp sai nên việc chi trả chưa thực hiện được…

Đối với các trường hợp này, người lao động sẽ nhận được hỗ trợ ngay sau khi cung cấp lại thông tin số tài khoản hoặc đến nhận tại cơ quan BHXH.

Ngoài ra, còn một số trường hợp người lao động không đủ cơ sở, điều kiện thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ, đề nghị hưởng hỗ trợ cùng lúc ở nhiều nơi hoặc không có nguyện vọng nhận hỗ trợ…

Theo Nghị quyết số 24, BHXH sẽ sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với khoảng 414.999 người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03 về hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Theo đó, với số lao động được hỗ trợ trên quy mô lớn, khoản hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (được đánh giá là khoản hỗ trợ bằng tiền lớn nhất từ trước tới nay và chưa có trong tiền lệ) đã góp phần bù đắp một phần thu nhập, hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống khi gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19.

Đồng thời, cùng với việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, BHXH Việt Nam cho biết đã nhanh chóng xác định số đơn vị sử dụng lao động cùng số tiền (dự kiến) được giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 1/10/2021.

Kết quả, tính đến hết ngày 31/8/2022, BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho khoảng 347.000 đơn vị, tương ứng 11,98 triệu lao động với số tiền giảm đóng trong 11 tháng là 8.385 tỷ đồng.

Dự kiến đến hết tháng 9/2022, số tiền giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong 12 tháng đối với người sử dụng lao động khoảng trên 9.200 tỷ đồng.

Theo BHXH Việt Nam, kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến ngày 31/12/2021 dự kiến là 60.619 tỷ đồng, dự toán thu bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 21.871 tỷ đồng, dự toán chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 26.740 tỷ đồng.

Theo tính toán, sau khi chi trả hỗ trợ cho người lao động đủ điều kiện và nộp hồ sơ đề nghị theo đúng quy định thì dự kiến kết dư của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến cuối năm 2022 là 55.750 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi chi trả hỗ trợ cho người lao động thì kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn vì vẫn cao hơn 2 lần tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 (dự toán chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 là 21.600 tỷ đồng).

Tuấn Việt