11/06/2020 10:24:15

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm

Đây là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng tại cuộc giao ban tháng 6/2020 của Tổng cục GDNN.

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng chủ trì cuộc họp giao ban

Cuộc họp giao ban diễn ra trong bối cảnh Tổng cục GDNN vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và kiện toàn công tác cán bộ.

Nhìn chung, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Tổng cục được đảm bảo. Báo cáo tình hình thực hiện 5 tháng đầu năm 2020 nêu rõ: Công tác xây dựng văn bản, đề án được triển khai tích cực, điểm nhấn là việc ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Một số văn bản đã trình và đang tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ như: Đề án Đào tạo, đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng các văn bản như Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được Tổng cục tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt. Trong mùa dịch Tổng cục đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của Tổng cục, hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác đào tạo, tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

Các hoạt động về công tác chuyên môn được triển khai tích cực: Hướng dẫn đào tạo thí điểm cho 22 nghề cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức và 12 nghề chuyển giao từ Úc. Đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo bằng hình thức trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp song đảm bảo chất lượng đào tạo.

Công tác chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, nâng hạng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được tích cực triển khai thực hiện; công tác đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, thi tay nghề quốc gia đã bám sát tình hình thực tiễn của dịch COVID-19 để điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện. Công tác thanh kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đẩy mạnh, tăng cường,…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đánh giá cao công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của lãnh đạo, cán bộ công chức các đơn vị thuộc Tổng cục. Mỗi cố gắng nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị đều góp phần vào sự thành công của Tổng cục.

Bên cạnh đó, quan điểm trong công tác chỉ đạo điều hành của mỗi đồng chí lãnh đạo đều có ảnh hưởng tới toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục trưởng lưu ý lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Tổng cục cần quan tâm điều này trong chính công tác chỉ đạo điều hành của mình.

Tổng cục trưởng đề nghị các Vụ, đơn vị trong 7 tháng cuối năm cần tập trung cao độ để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục nghề nghiệp trong năm 2020.

Đồng thời, bám sát tình hình thực tiễn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để có tham mưu, đề xuất về mặt chính sách tháo gỡ những vướng mắc khó khăng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đề nghị mỗi đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức phát huy gương mẫu, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả cùng giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV