22/12/2020 10:09:53

Tổng cục GDNN: Lấy ý kiến xây dựng khung tham chiếu trình độ Việt Nam – ASEAN

Việc tham chiếu và công nhận trình độ lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội dịch chuyển lao động có kỹ năng đến những thị trường việc làm chất lượng cao…

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia cho dự thảo báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN, cấu phần giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Vũ Quốc Bình – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN nhấn mạnh, việc tham chiếu và công nhận trình độ lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội dịch chuyển lao động có kỹ năng đến những thị trường việc làm chất lượng cao…

Phó tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Phạm Vũ Quốc Bình phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Phạm Vũ Quốc Bình, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò then chốt.

Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là phải đánh giá được chất lượng lao động của Việt Nam, được công nhận như thế nào để trên cơ sở đó có sự tham chiếu lẫn nhau về Khung trình độ giữa Việt Nam với các nước khác.

Đồng thời, tăng cường kết nối hiệu quả giữa đào tạo với thế giới việc làm, thông qua sự so sánh giữa các tiêu chuẩn đầu ra của đào tạo với các vị trí việc làm.

Vì vậy, các chương trình đào tạo cần được thiết kế phù hợp hướng đến một hệ thống GDNN mở và linh hoạt, bảo đảm sự tiếp cận bình đẳng của người lao động với GDNN.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ sở GDNN, giáo dục đại học, các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp… đã trao đổi, góp ý về các nội dung tham chiếu thành phần Khung trình độ quốc gia gồm: Cấu trúc của hệ thống giáo dục và đào tạo; Trách nhiệm và cơ sở pháp lý của các cơ quan quốc gia; Mô tả các tiêu chuẩn đã được thống nhất của khung trình độ quốc gia/hệ thống trình độ quốc gia; và Hệ thống bảo đảm chất lượng quốc gia.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH được giao trách nhiệm: “Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện tham chiếu các trình độ GDNN của Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) và các khung trình độ quốc gia khác”.

Đồng thời, Bộ cũng triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 về triển khai Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA), Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về kỹ năng (MRS), Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF), Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF)”,…

Trên cơ sở tham vấn của các chuyên gia, Tổng cục GDNN sẽ tiếp tục hoàn thiện Khung trình độ quốc gia để trình Chính phủ trong thời gian tới.

Trong khu vực ASEAN, đến nay mới chỉ có 4 nước đã được thông qua Báo cáo tham chiếu bao gồm Malaysia, Philippines, Thái Lan và Inđônêsia.

Báo cáo tham chiếu đầy đủ gồm 11 tiêu chí, và về nguyên tắc, sẽ do Ủy ban AQRF quốc gia đệ trình lên Ủy ban AQRF và được xem xét, thông qua tại các cuộc họp định kỳ của Ủy ban này.

Trong tiến trình đó, các nước như Việt Nam, Lào, Campuchia, Mianma và Brunei đang xây dựng Báo cáo tham chiếu thành phần.

Hải Yến