05/01/2021 3:47:59

Thủ tướng: Tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Trong đó tập trung đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân”.

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo.

Thu nhập một số ngành nghề còn thấp

Theo Thông báo, Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tích cực phối hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mỗi bên. Nhiều vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn được Chính phủ quan tâm giải quyết kịp thời…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ, vấn đề việc làm bền vững, nâng cao mức sống và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động còn gặp một số khó khăn.

Cụ thể, năng suất lao động còn thấp, trình độ tay nghề còn thấp nên việc làm khó bền vững và thu nhập chưa cao. Thu nhập của một số ngành nghề, nhất là ngành nghề lao động nặng nhọc, độc hại, lao động giản đơn còn thấp. Lợi ích của một bộ phận công nhân được hưởng chưa xứng với thành tựu của công cuộc đổi mới và những đóng góp của chính mình.

Ngoài ra, việc làm và đời sống vật chất, tinh thần của công nhân tuy đã được cải thiện song vẫn còn không ít khó khăn, bức xúc, đặc biệt là ở bộ phận công nhân lao động giản đơn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước…

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số

Trước thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phát triển thị trường lao động, hướng đến việc làm bền vững. Theo đó, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao…

Cải thiện điều kiện làm việc của công nhân

Theo Thủ tướng, cần tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Chính phủ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Cùng với đó, chính quyền các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động; đảm bảo an ninh, an toàn nơi ở, nơi làm việc và trên quãng đường từ nơi ở đến nơi làm việc của người lao động.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn. Xây dựng cơ chế, chính sách định hưởng dịch chuyển lao động thông thoáng, phẩn bổ hợp lý lao động theo vùng.

Đa dạng hóa phương thức đào tạo dựa theo mô hình giáo dục mở, khung trình độ quốc gia, gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi để phát triển xã hội số.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Trong đó tập trung đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân. Hoàn thiện chính sách để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các cơ sở đào tạo nghề với phương tiện kỹ thuật hiện đại; khuyến khích liên kết các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp trong đào tạo, đào tạo lại…

Nghiên cứu đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Tại Hội nghị, Thủ tướng chỉ đạo Hội đồng Tiền lương quốc gia nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 và việc tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1/7 hàng năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo Thủ tướng, cần lhông ngừng nâng cao mức sống cho công nhân lao động. Cải cách tổng thể, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là cơ sở để tăng lương.

Phát huy trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc không ngừng nâng cao thu nhập và phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao đông.

Hải An