05/04/2021 11:35:57

Thu nhập bình quân của lao động quý 1/2021 vẫn trên đà tăng

Quý 1/2021, thị trường lao động tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, thu nhập bình quân tháng của lao động vẫn tăng so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa

Tổng Cục Thống kê vừa công bố thông tin về “Tình hình lao động, việc làm trong quý I/2021”. Theo đó, trong quý 1/2021, tình hình lao động, việc làm cả nước chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 1 tuy nhiên thu nhập bình quân của lao động trong quý 1/2021 vẫn trên tăng so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong quý này ước tính là 7,2 triệu đồng/tháng, tăng hơn 557.000 đồng so với quý trước và tăng 133.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,6 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,6 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều hạn chế như tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi lần lượt là 2,42% và 2,20%. Tăng so với quý I/2020 (tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi quý 1/2020 là 2,34%; thiếu việc làm là 1,98%).

Số lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 51 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm 180,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2020. Cũng trong quý này, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ước tính đạt 68,7%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong quý I/2021 ước tính là 49,9 triệu người. Trong đó, 14,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 28,2% tổng số, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước;

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước quý 1/2021 ước tính là 2,19%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,96%; khu vực nông thôn là 1,76%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý 1/2021 là 2,42%, trong đó khu vực thành thị là 3,19%; khu vực nông thôn là 1,98%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý 1/2021 ước tính là 7,44%, trong đó khu vực thành thị là 10,34%; khu vực nông thôn là 5,99%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1/2021 ước tính là 2,20%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,52%; khu vực nông thôn là 2,60%.

Mặt khác, Tổng Cục Thống kê cũng cho biết, trong quý 1/2021, công tác an sinh xã hội đặc biệt được quan tâm thực hiện như chăm lo Tết cho người dân, hỗ trợ cứu đói với tổng lượng gạo là 3.393,5 tấn cho 7 địa phương, 22,2 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước…

Thúy Anh