20/03/2021 2:02:03

Thợ lò được làm việc trong hầm lò tối đa 8 giờ/ca

 Bộ Công thương đang lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo Thông tư quy định thời gian làm việc, nghỉ ngơi của người lao động làm các công việc trong hầm lò. Theo quy định của Dự thảo, người lao động làm việc thường xuyên theo ca tối đa 8 giờ.

Thời giờ làm việc của người lao động làm việc thường xuyên theo ca đối với các công việc trong hầm lò được tính từ thời điểm người lao động có mặt tại cửa công trình khai thác mỏ hầm lò để vào hầm lò làm việc (bao gồm cả thời gian giao ca, nhận ca, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật trong hầm lò).

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc của các công việc trong hầm lò vào Nội quy lao động và thông báo cho người lao động biết và thực hiện.

Thời gian làm việc ngoài ca được tính là thời gian làm thêm giờ. Việc làm thêm giờ phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 107 và 108 Bộ luật Lao động.

Đối với thời gian nghỉ ngơi, Dự thảo quy định, người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục. Trường hợp làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục. Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc. Ngoài ra, người sử dụng lao động có thể bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

Đối với thời gian nghỉ chuyển ca, Dự thảo Thông tư quy định, nfgười lao động làm việc theo ca theo quy định được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Người lao động được nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động. Người lao động được bố trí nghỉ Lễ, Tết; nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương phù hợp với quy định pháp luật về lao động.

Nghề thợ lò vốn vẫn được biết đến là nghề vất vả “ăn cơm trần gian, làm việc âm phủ”. Công việc nặng nhọc lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe, tính mạng của người thợ. Để đảm bảo điều kiện làm việc cho thợ lò, nhiều năm qua, ngành than cũng đã không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm bảo vệ sức khỏe người thợ. Hiện tại ở nhiều mỏ, máy móc dần thay thế sức người trong nhiều công đoạn sản xuất. Từ lao động thủ công trước kia, thợ lò ngày nay đã dần trở thành những người làm chủ dây chuyền công nghệ để tạo ra sản phẩm…

Hải Yến