20/03/2021 2:03:40

Bộ LĐ-TB&XH: Công bố 2 thủ tục hành chính mới về lao động, tiền lương

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Theo đó, 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh mới được ban hành gồm thành lập Hội đồng thương lượng tập thể và thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

Quyết định cũng bãi bỏ 02 thủ tục trong lĩnh vực lao động, tiền lương là gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp và gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung 06 thủ tục về lĩnh vực lao động, tiền lương gồm đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp, cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hải Yến