12/01/2021 12:09:17

Thị xã Điện Bàn- Quảng Nam: Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 77%

Năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch covi-19 và lũ lụt lịch sử nhưng bằng nỗ lực và sự quyết tâm, thị xã Điện Bàn đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trường dạy nghề Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức mở 10 lớp cho lao động nông thôn.

Bế giảng lớp pha chế đồ uống tại Điện Bàn.

Thị xã Điện Bàn là vùng đồng bằng ven biển nằm ở phía bắc của tỉnh Quảng Nam, có 13 xã và 7 phường, 182 thôn khối phố, dân số 229.131 người, số lao động trong độ tuổi 144.937 người, lao động đang làm việc 144.937 người. Có 01 khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc và 9 cụm công nghiệp đang hoạt động và nhiều làng nghề truyền thống đã phục hồi phát triển mạnh.

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND & UBND, sự điều hòa của UBND thị xã và sự phối hợp của UBMTTQVN thị xã, sự vào cuộc của các ban, ngành, hội đoàn thể từ thị xã đến cơ sở và sự nỗ lực thực hiện của toàn xã hội, nên cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp – xây dựng; thương mại – dịch vụ. Một số khu, cụm công nghiệp đã được hình thành và phát triển trên diện rộng, nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư vào các ngành gia công như: may mặc, chế tạo, chế biến nông, lâm, thủy hải sản vv…, nhiều dự án nước ngoài đầu tư dọc theo bờ biển từ Đà Nẵng vào Hội An để phát triển du lịch; đồng thời bên cạnh đó một số làng nghề truyền thống ở địa phương đã được khôi phục và phát triển thêm nghề mới tạo ra sản phẩm có thương hiệu trên thị trường nên công tác đào tạo nghề ngày càng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, nâng tỷ lệ lao động đào tạo của thị xã đến năm 2020 là 77%.

Riêng năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch covi-19 và lũ lụt lịch sử nhưng bằng nỗ lực và sự quyết tâm, thị xã Điện Bàn đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trường dạy nghề Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức mở 10 lớp cho lao động nông thôn. Trong đó: Đào tạo phi nông nghiệp 4 lớp với 120 học viên; đào tạo nông nghiệp 10 lớp với 318 lao động.

Ngoài ra công tác xã hội hóa dạy nghề được các đơn vị, tổ chức quan tâm đầu tư đào tạo 1.840 lao động nâng tổng số lao động được đào tạo trong năm 2020 là 2.278 lao động đạt 113,9% so với chỉ tiêu ( 2.278/.2000 lao động), góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của thị xã 77%; giải quyết việc làm cho 6.590 lao động đạt 100,4% chỉ tiêu đề ra (6.590/6.560 lao động).

                                                                           Giang Sơn