12/01/2021 11:39:21

Hà Nội: Covid-19 hoành hành, vẫn giải quyết được việc làm cho hơn 180.000 lao động  

Năm 2020, dù chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội vẫn giải quyết việc làm cho 180.578/156.000 lao động,  đạt 116% kế hoạch. Đây là thông tin được ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch tịch UBND Hà Nội cho biết tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021 của Bộ LĐ-TB&XH diễn ra ngày 11/1.

Giải quyết việc làm đạt 116% kế hoạch

Theo đó, năm 2020, TP Hà Nội cũng như cả nước chịu sự tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19 gây ra. Hầu hết các ngành, các lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng; nhiều doanh nghiệp (DN) phải cắt giảm lao động dẫn đến người lao động (NLĐ) bị thiếu việc làm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập và đời sống của Nhân dân.

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp, gây nhiều khó khăn cho việc triển khai các chính sách về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn TP. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP và sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành LĐTB&XH Hà Nội, các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành vẫn đạt tích cực, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu về giải quyết việc làm.

Toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 180.578/156.000 lao động,  đạt 116% kế hoạch. Đưa 2.571/3.500 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Giải quyết việc làm cho 7.400 lao động qua hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 13.930 lao động được tuyển dụng thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm. Tự tạo việc làm qua báo cáo kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm của các DN đối với 114.840 lao động.

Đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp

Trong lĩnh vực GDNN, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, hệ thống cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn Hà Nội có bước phát triển mạnh với đa dạng về loại hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động với 362 đơn vị. Trong đó: công lập có 122 đơn vị (chiểm 33,7%) và ngoài công lập có 240 đơn vị (chiếm 66,3%) tổng số cơ sở GDNN trên địa bàn.

Năm 2020, các cơ sở đã tuyển sinh được 215.000 lượt người (đạt 102,4% kế hoạch) trong đó: trình độ cao đẳng: 18.000; trung cấp: 23.000; sơ cấp và dưới 3 tháng: 174.000.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng trình bày tham luận

Hầu hết các cơ sở có hoạt động GDNN đều có hợp tác với DN với nhiều nội dung, hình thức phối hợp đa dạng, cụ thể: Các DN đã tiếp nhận 52.126 học sinh, sinh viên đến thực hành, thực tập; hỗ trợ tham gia xây dựng, chỉnh sửa 422 bộ chương trình, giáo trình đào tạo ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; tham gia vào đào tạo, hướng dẫn thực tập đối với 629 lượt nghề; có 229 DN đặt hàng đào tạo với 12.320 người; tuyển dụng 16.177 học sinh, sinh viên vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Đồng thời các DN hỗ trợ trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với kinh phí: 8.143.600.000 đồng.

Năm 2020, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng nghề nghiệp cho gần 500 lao động đang làm việc tại các DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.

Đề xuất thành lập Hội đồng kỹ năng nghề

Từ thực trạng công tác đào tạo nghề gắn với dạy nghề trên địa bàn, tại Hội nghị, Hà Nội đã đề xuất một số giải pháp gắn kết GDNN với DN, phát triển thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

“Hiện nay Việt Nam chưa có các Hội đồng kỹ năng nghề làm nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra, khảo sát, phân tích, dự báo nhu cầu sử dụng lao động của các ngành công nghiệp. Để giảm thiểu thực trạng thất nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cần thành lập các Hội đồng kỹ năng nghề trong một số lĩnh vực với sự tham gia của cơ quan quản lý Nhà nước về GDNN, các Bộ, ngành, các DN”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đặt vấn đề.

Cùng với việc thành lập Hội đồng kỹ năng nghề, Hà Nội cũng đề xuất tăng cường tuyên truyền để các DN thấy được lợi ích của việc gắn kết, huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội để làm rõ các lợi ích từ việc cộng tác giữa cơ sở GDNN với DN đối với chất lượng lao động qua đào tạo cũng như giải quyết việc làm sau đào tạo.

Xây dựng hệ thống thông tin về thị trường lao động một cách chính xác khoa học và đầy đủ nhằm gắn kết đào tạo và sử dụng lao động, dự báo sự thay đổi của thị trường lao động…để các cơ sở có hoạt động GDNN có được số liệu tổng quan về nhu cầu của DN trước mắt và lâu dài.

Ngoài ra, áp dụng công nghệ để xây dựng hệ thống kết nối cung và cầu đào tạo trong toàn hệ thống (nhà trường – DN – HS, SV) để giải quyết được cung – cầu lao động; sử dụng Quỹ chống thất nghiệp để đào tạo cho NLĐ đang làm việc trong các DN, hoặc đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động. Đây là giải pháp từ xa để chống thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội

Đối với các cơ sở GDNN, cần đổi mới chương trình đào tạo, hướng đến nhu cầu thực tế của các DN, tăng cường thực hành, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng mềm; đa dạng hóa hình thức, nội dung phối hợp giữa nhà trường với DN. Đặc biệt, từng bước xóa bỏ ranh giới của các khoa; bố trí sắp xếp máy móc, trang thiết bị thành một hệ thống kết nối thông qua internet, robot thành một nhà máy 4.0 hoạt động như một DN để có thể vừa tổ chức đào tạo, vừa nghiên cứu và sản xuất sản phẩm KHCN và thương mại hóa…

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Hiện nay, Nhà nước đã xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với DN. Tuy nhiên, chưa có những chính sách phù hợp để khuyến khích phát triển mối quan hệ hợp tác này, như chính sách đối với nhà trường, với DN, với công nhân kỹ thuật, kỹ sư của DN tham gia giảng dạy, với người học khi học tập ở DN….

Vì vậy các chính sách đề ra cần cụ thể và đồng bộ để khuyến khích nhà trường, DN, người dạy, người học… trong việc thực hiện sự gắn kết này.

Hải An