11/09/2023 7:59:52

Tăng cường kiểm tra, quản lý việc HSSV thực tập tại doanh nghiệp

Trước việc một số phương tiện thông tin đại chúng thông tin về tình trạng HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp không được làm đúng ngành nghề đào tạo, phải làm việc 10 -12 tiếng/ngày…, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có công văn yêu cầu kiểm tra, quản lý, giám sát chặt hơn công tác này. 

Sinh viên điện tử công nghiệp thực tập, thực hành sản xuất tại công ty Canon Việt Nam

Theo thông tin từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), thời gian qua một số cơ quan truyền thông, báo chí có đưa tin về thực trạng HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp không đúng ngành nghề được đào tạo, phải làm việc thời gian dài từ 10 – 12 tiếng/ngày cũng như các điều kiện sinh hoạt, ăn ở không đảm bảo, ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng đào tạo.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hoạt động hợp tác doanh nghiệp, ngày 11/9 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có công văn số 1844, yêu cầu các Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đưa HSSV đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; việc thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp đảm bảo bảo đúng quy định của pháp luật về lao động và giáo dục nghề nghiệp; chú trọng việc đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà trường và doanh nghiệp.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng yêu cầu các đơn vị, tổ chức nói trên nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức đào tạo, đào tạo kết hợp với doanh nghiệp. Đảm bảo mỗi đoàn HSSV đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp phải có giáo viên, giàng viên theo dõi, quản lý đảm bảo tuân thủ chương trình, kế hoạch và thời gian đào tạo theo quy định.

Định kỳ hàng năm, các trường báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp và Sở LĐ-TB&XH nơi trường đặt trụ sở chính về hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, việc thực hành, thực tập tại doanh nghiệp của HSSV; đồng thời phản ánh những khó khăn, bất cập trong tổ chức đào tạo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để phối hợp giải quyết.

Phan Long