09/04/2021 11:45:05

Quận Cầu Giấy: Giám đốc Trung tâm Văn hóa – TTTT và Du lịch bị tố nhiều sai phạm, bỏ ngoài sổ sách hơn 2 tỷ đồng

Ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy (sau đây gọi tắt là Trung tâm) bị người lao động tố cáo nhiều sai phạm trong sử dụng tài sản công, bỏ doanh thu ngoài sổ sách hàng tỷ đồng và trù dập người lao động.

Làm sai quy định

Theo Điều 10. Sử dụng chung tài sản công, Nghị định 151/2017 nêu rõ:

  1. Tài sản công tại cơ quan nhà nước chưa sử dụng hết công suất được cho cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội sử dụng chung để phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tài sản công được sử dụng chung gồm:
  2. a) Hội trường;
  3. b) Ô tô, tàu, thuyền và các phương tiện vận tải khác.
  4. Người đứng đầu cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này quyết định việc cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác sử dụng chung tài sản công.
  5. Việc sử dụng chung tài sản công được lập thành văn bản thỏa thuận. Nội dung chủ yếu của văn bản thỏa thuận bao gồm: Bên có tài sản cho sử dụng chung, bên được sử dụng chung tài sản, phạm vi tài sản sử dụng chung, mục đích, thời hạn sử dụng chung, chi phí sử dụng chung, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình sử dụng chung tài sản.
  6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng chung tài sản công có trách nhiệm:
  7. a) Bảo đảm sử dụng đúng công năng của tài sản, an ninh, an toàn; không được chuyển giao quyền sử dụng chung tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc sử dụng vào mục đích khác;
  8. b) Trả cho cơ quan nhà nước có tài sản cho sử dụng chung một khoản chi phí sử dụng chung để bù đắp chi phí điện, nước, xăng dầu, nhân công phục vụ và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến quản lý vận hành tài sản trong thời gian sử dụng chung, không bao gồm khấu hao (hao mòn) tài sản cố định.
  9. Chi phí sử dụng chung tài sản được xác định trên cơ sở định mức tiêu hao, thời gian sử dụng chung tài sản.

Tiền chi trả chi phí điện, nước, xăng dầu, nhân công phục vụ và các chi phí khác có liên quan được sử dụng từ nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng chung tài sản và được hạch toán vào chi phí hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cơ quan nhà nước có tài sản cho sử dụng chung có trách nhiệm xuất phiếu thu tiền cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng chung tài sản. Khoản thu từ việc sử dụng chung tài sản công được sử dụng để bù đắp các chi phí cần thiết phục vụ duy trì hoạt động của tài sản sử dụng chung; phần còn lại (nếu có), cơ quan nhà nước có tài sản được sử dụng để bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cho sử dụng chung hoặc sử dụng để chi cho hoạt động của cơ quan nhà nước và được giảm chi ngân sách tương ứng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Quy định của Chính phủ đã nêu rõ vai trò, nhiệm vụ, chức năng của đơn vị sự nghiệp hành chính công trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công như vậy. Nhưng tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, hàng loạt những sai phạm lại “vô tư” diễn ra.

Cụ thể, tại đơn tố cáo về loạt sai phạm của ông nguyễn Trường Giang của cán bộ Trung tâm khẳng định: Từ tháng 07/2020 khi tiếp quản vị trí giám đốc Trung tâm, ông Nguyễn Trường Giang đã liên tục ký các hợp đồng thuê địa điểm, dịch vụ là tài sản công. Tuy nhiên, Trung tâm chưa có bất kỳ đề án khai thác tài sản công được phê duyệt của cơ quan quản lý. Cụ thể, Khoản 1 Điều 44 Nghị định 151/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công có ghi: “Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo Mẫu số 02/TSC-ĐA …” Dù vậy, ông Giang vẫn chỉ đạo cho thuê, khai thác dịch vụ tại các đơn vị thuê tổ chức sự kiện, khai thác thương mại.

Thiếu minh bạch trong công tác điều hành

Ngoài dấu hiệu vi phạm quy định sử dụng tài sản công, một số hợp đồng cho thuê có nội dung giống nhau về địa điểm, dịch vụ và mục đích thuê nhưng lại khác giá trị hợp đồng.

Cụ thể, ngày 28/09/2020, ông Giang đã ký kết 02 bản hợp đồng với Công ty cổ phần Sự kiện thể thao điện tử Việt Nam với cùng một nội dung thuê địa điểm và các dịch vụ tại Trung tâm để tổ chức Giải đấu FreeFire sinh viên toàn quốc 2020. Hợp đồng thứ nhất có giá trị 55.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản Kho bạc nhà nước Cầu Giấy, hợp đồng thứ hai có giá trị 86.000.000 đồng (khi thanh lý giá trị thực là 84.820.000) được viết phiếu thu nội bộ.

Cùng một sự kiện nhưng Trung tâm tách làm 02 hợp đồng và 01 hợp đồng chỉ viết phiếu thu nội bộ

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu (có hóa đơn tài chính, có mã số thuế) nhưng Giám đốc lại chỉ đạo viết phiếu thu nhiều khoản để nằm ngoài sổ sách, không nộp vào ngân sách Nhà nước (từ tháng 8/2020 đến 31/12/2020 đã viết 05 quyển phiếu thu, số tiền là hơn 02 tỷ đồng).

Cũng theo nội dung đơn thư tố cáo, Trung tâm còn kinh doanh bằng hình thức nhận trông xe theo lượt, theo tháng. Mức giá được “quy định” đối với xe máy là 5.000 đồng/lượt, ô tô là 1.500.000 đồng/tháng khi gửi xe trong khuôn viên Trung tâm. Thậm chí, Trung tâm còn sử dụng các bản viết bản cam kết yêu cầu người gửi xe ký vào để lách luật.

Với hàng loạt sai phạm, dấu hiệu vi phạm nghiễm nhiên diễn ra hằng ngày tại  Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy đã khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn về các khoản thu không đưa về ngân sách Nhà Nước như vậy tiền sẽ về túi ai? Có hay không việc thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ không được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước?

Tại Mục a khoản 3 điều 46 Nghị định 151/2017 của chính Phủ quy định: “Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xác định và niêm yết giá cho thuê tại trụ sở đơn vị; đồng thời, thông báo công khai giá cho thuê tài sản trên Trang thông tin của đơn vị (nếu có), Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Trang thông tin điện tử về tài sản công của Bộ Tài chính, Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công”.

PV đã tìm hiểu trên Trang thông tin của Trung tâm nhưng không có bất cứ thông báo nào liên quan đến giá niêm yết. Vậy có chăng các hoạt động kinh doanh tài sản công, các hợp đồng sử dụng tài sản công mà ông Nguyễn Trường Giang đã và đang ký kết với các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, tổ chức là thiếu minh bạch trong công tác điều hành Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy.

Ngoài những dấu hiệu sai phạm, vi phạm được nêu trên, PV còn nhận được thông tin về tình trạng o ép cán bộ, viên chức, sắp xếp vị trí nhân sự sai quy định của nhà nước.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

PV