07/09/2021 1:35:56

Phòng dịch Covid-19: Hà Nội trả lương hưu qua tài khoản ATM

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP Hà Nội đã chỉ đạo việc đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân ATM.

Cụ thể, người nghỉ hưởng chế độ BHXH và nhận trợ cấp BHXH hàng tháng từ 01/9/2021 (người tăng mới) tiếp tục thực hiện nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân.

Đối với người đang hưởng lương hưu và nhận trợ cấp BHXH hàng tháng bằng hình thức tiền mặt phải thực hiện đăng ký để nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân; trừ trường hợp người đang sinh sống ở các khu vực ngoại thành, nơi không có điểm rút tiền qua hệ thống ATM hoặc không có khả năng sử dụng ATM để rút tiền thì được đăng ký theo nguyện vọng.

Trường hợp người hưởng chưa có tài khoản cá nhân, chưa mở thẻ ATM được chủ động lựa chọn ngân hàng thương mại thuận tiện, phù hợp để mở tài khoản, thẻ ATM.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn bản cũng nêu rõ cách thức đăng ký nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng từ hình thức tiền mặt chuyển sang tài khoản cá nhân, gồm: Đăng ký trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc ứng dụng VssID-BHXH số; Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính về cơ quan BHXH trên địa bàn; Nộp hồ sơ trực tiếp về cơ quan BHXH và cơ quan Bưu điện (các bưu cục, bưu điện văn hóa xã) trên địa bàn.

Để đảm bảo tổ chức thực hiện tốt nội dung chỉ đạo, UBND thành phố giao BHXH thành phố hướng dẫn thủ tục đăng ký hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân (ATM).

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mở tài khoản cá nhân (ATM); tiếp tục phát triển mạng lưới cây ATM nhất là các vùng ngoại thành.

Bưu điện thành phố phối hợp với BHXH thành phố, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân (ATM) và đăng ký nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng tại các điểm chi trả, kỳ chi trả; đồng thời nhận và trả thẻ ATM cho người hưởng tại điểm chi trả.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp BHXH các quận, huyện, thị xã và Bưu điện Trung tâm/Bưu điện huyện hướng dẫn người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân (ATM).

Hải Yến