02/10/2020 6:29:23

Ngày 4/10 hàng năm được chọn là ngày Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

Từ năm 2020, ngày 4/10 hàng năm sẽ là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”, là ngày hội tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1468/QĐ-TTg về việc chọn ngày 4/10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

Theo đó, “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” được tổ chức thống nhất trong toàn quốc, nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm (15/7) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2014.

Đồng thời, thông qua “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” nhằm mục đích kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” cũng là dịp để khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng, trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.

“Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” là dịp để khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng, trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động. Ảnh minh họa

Ngày hội cũng nhằm thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Trong Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”…

Trước đó, thực hiện điểm g khoản 2 Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký quyết định công nhận ngày 4/10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

Sáng ngày 4/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức công bố Quyết định số 1468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

Hải An