13/01/2020 12:39:21

Năm 2020, Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm cho 156.000 lao động

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Hà Nội năm 2020.

Kinhtedothi.vn cho biết, trong năm 2020, thành phố sẽ giải quyết việc làm mới cho 156.000 lao động. Chú trọng đào tạo nghề để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70,2% trở lên. Đồng thời, phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, UBND TP tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành công nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 – 2020; phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển sản phẩm du lịch.

Thành phố cũng sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động…

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các Sàn giao dịch việc làm vệ tinh; tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động và nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong năm 2020, Hà Nội sẽ giải quyết việc làm mới cho 156.000 lao động.

Liên quan đến vấn đề trên, báo Tin tức cho biết, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, việc xây dựng và phát triển mô hình gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo theo địa chỉ sử dụng là một trong những giải pháp quan trọng đã được Hà Nội tích cực triển khai để nhằm phát triển nguồn lao động có trình độ chuyên môn, có năng lực nghề nghiệp, thành thạo kỹ năng đáp ứng ngay quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị sử dụng lao động.

Trong năm 2019, Hà Nội đã có 538 doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo với nhiều nội dung, hình thức liên kết. Trong đó có 107 doanh nghiệp đặt hàng đào tạo và tuyển dụng 16.190 học sinh, sinh viên. Hiện Hà Nội đã có 100% các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố thực hiện đào tạo gắn với doanh nghiệp và hầu hết học sinh, sinh viên ra trường đều có việc làm sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt 90%.

THANH HÒA (tổng hợp)