24/09/2021 8:17:56

Hỗ trợ khẩn cấp 200.000 suất quà cho công nhân lao động của TP Hồ Chí Minh

Ngày 22/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đã thng nht đề xut ca Liên đoàn Lao động TP H Chí Minh v vic dành 200.000 sut quà (mi sut tr giá 200.000 đồng) để h tr khn cp ln th hai cho công nhân lao động khó khăn vì dch Covid-19.

Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ là 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng). Nguồn trích từ tài chính Công đoàn tích lũy tại Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa. Nguồn: www.congdoan.vn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp chính quyền trên địa bàn TPHCM mua và cung cấp nhu yếu phẩm cho đoàn viên, công nhân lao động  kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo các quy định, biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp với Ban Tài chính Tổng Liên đoàn thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Hải Yến