24/09/2021 8:16:41

Bộ LĐ-TB&XH: Ưu tiên để trẻ em mồ côi vì Covid-19 sống trong môi trường gia đình

Theo Bộ LĐ-TB&XH, đối với việc nuôi dạy hơn 1.000 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, cần ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em được chăm sóc ở môi trường thay thế bởi người thân, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc, để trẻ em được sống trong môi trường gia đình.

Ngày 23/9, Bộ LĐ-TB&XH đã có Văn bản số 3232/LĐTBXH-TE gửi UBND các tỉnh thành về việc triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở các địa phương bùng phát dịch lần thứ tư. Tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố đã có hơn 1.000 trẻ em rơi vào tình trạng mồ côi.

Để kịp thời chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm nhẹ nỗi đau thương, mất mát của các em, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật số lượng, danh sách, hoàn cảnh cụ thể, điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất do đại dịch Covid-19. Cùng với đó, lắng nghe nguyện vọng của trẻ em và người giám hộ của trẻ em để có biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

“Các địa phương cần ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em được chăm sóc ở môi trường thay thế bởi người thân, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc để trẻ em được sống trong môi trường gia đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng”, Văn bản của Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ.

Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu các địa phương phải thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội đối với nhóm trẻ em này theo quy định của Nhà nước về trẻ em. Trong đó có: Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách hỗ trợ cho trẻ em tại Nghị quyết số 68/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH để hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19; có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Đặc biệt, ban hành chính sách, kế hoạch của địa phương về hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài đối với nhóm trẻ em này tại các tỉnh, thành phố có số lượng lớn trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Bộ lưu ý, các địa phương cần phối hợp với các cơ quan liên quan để trợ giúp pháp lý cho các em theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em không bị xâm hại do các em không có sự giám hộ của cha, mẹ.

Đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đề xuất dự án, kế hoạch, hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài nhóm trẻ em này. Điều kiện là các hoạt động phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật đối với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các bên liên quan, chăm sóc, nuôi dưỡng, bao gồm cả việc bảo đảm quyền học tập của các em theo đúng các quy định của pháp luật về trẻ em, pháp luật về giáo dục, trong đó có quy định về giáo dục hòa nhập.

Chỉ đạo việc trợ giúp pháp lý cho các em theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em không bị xâm hại do các em không có sự giám hộ của cha, mẹ.

Hải Yến