01/05/2021 9:19:56

Hà Nội: Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho viên chức giáo dục

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Sở Tư pháp Hà Nội cho biết sẽ bố trí công chức chuyên trách, trực tiếp đến từng địa bàn hoặc theo khu vực nhóm quận, huyện, thị xã để thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

Theo Sở Tư pháp, năm 2021, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn thành phố là Hà Nội là 3.960 người. Hiện Sở đã nhận được rất nhiều đề nghị cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của thí sinh trúng tuyển các kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021 thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngoài số lượng thí sinh trúng tuyền nêu trên, hàng ngày Sở Tư pháp tiếp nhận bình quân từ 300-400 hồ sơ đề nghị cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Sở Tư pháp đã lên phương án tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp để tạo điều kiện cho các thí sinh trúng tuyển, đồng thời hạn chế việc tập trung đông người tại một thời điểm trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, thay vì tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp, Sở dự kiến sẽ bố trí công chức chuyên trách trực tiếp đến từng địa bàn hoặc theo khu vực nhóm quận, huyện, thị xã để thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

Chuẩn bị cho việc tiếp nhận hồ sơ, ngày 28/4 Sở Tư pháp đã có Công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã có thí sinh trúng tuyển phối hợp rà soát, có văn bản thông báo giãn thời hạn yêu cầu thí sinh trúng tuyển nộp thành phần hồ sơ liên quan đến Phiếu Lý lịch tư pháp đến sau ngày 15/5/2021.

Cùng với đó, đề nghị người trúng tuyển theo dõi văn bản thông báo của Sở Tư pháp về lịch, thời gian, địa điểm tổ chức tiếp nhận trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và UBND cấp huyện để chủ động đến thực hiện thủ tục.

Sở Tư pháp cũng đề nghị UBND quận, huyện thị xã có thí sinh trúng tuyển có văn bản đề nghị ghi rõ số lượng trúng tuyển viên chức, dự kiến thời gian, bố trí địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, đầu mối liên hệ tại cấp huyện gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp.

Hải Yến