01/05/2021 9:18:10

Bộ LĐ-TB&XH: Không lơ là, chủ quan phòng dịch trong dịp nghỉ lễ 30/4

“Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

Đây là một trong những nội dung được Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh trong Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 28/4/2021 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Lao động – TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và các nước trong khu vực đang diễn biến rất phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia trong khu vực Châu Á gần và có biên giới với nước ta.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động tại huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) trong năm 2020

Để tiếp tục chủ động khống chế và kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu có dịch bệnh bùng phát trở lại. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành gắn với đảm bảo duy trì mục tiêu kép phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế – xã hội.

Công điện nêu rõ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên theo dõi, chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bao gồm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; duy trì khoảng cách an toàn theo quy định.

Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

Tổ chức các cuộc họp, đào tạo trực tuyến phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết và các chương trình đi công tác tại các địa phương, nhất là ở các địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện, hoạt động chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, duy trì khoảng cách theo quy định; tổ chức cấp, phát khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn tay đầy đủ cho người tham dự….

“Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm Covid-19 tại cơ quan, đơn vị do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị”, Công điện nêu rõ.

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng “Đúng – Đủ – Kịp thời”

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Giám đốc Sở LĐ- TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng “Đúng – Đủ – Kịp thời”; phối hợp với các cấp, ngành ở địa phương lựa chọn thời gian tổ chức thực hiện công tác chi trả đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hải Yến