13/10/2020 11:48:40

Hà Nội: 60 đại biểu được bầu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 13/10, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2. Đại hội tiến hành bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Theo đó, Đại hội đã thông báo Quyết định của T.Ư phân bổ số lượng và định hướng cơ cấu Đoàn đại biểu TP Hà Nội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo Đề án nhân sự Đoàn đại biểu TP Hà Nội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội biểu quyết số lượng đại biểu sự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự Đoàn đại biểu TP Hà Nội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Thành uỷ khoá XVI chuẩn bị. Thực hiện ứng cử, đề cử tại hội trường. Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

Kết quả, Đại hội đã tiến hành bầu được 60 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Danh sách các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

 1. Lê Kim Anh
 2. Lê Ngọc Anh
 3. Nguyễn Trúc Anh
 4. Vũ Đức Bảo
 5. Nguyễn Hữu Chính
 6. Chử Xuân Dũng
 7. Nguyễn Quốc Duyệt
 8. Vũ Đăng Bình
 9. Nguyễn Trọng Thông
 10. Lê Minh Đức
 11. Nguyễn Minh Đức
 12. Nguyễn Quang Đức
 13. Phùng Thị Hồng Hà
 14. Trần Thị Nhị Hà
 15. Vũ Thu Hà
 16. Hà Minh Hải
 17. Lê Thị Thu Hằng
 18. Phạm Hải Hoa
 19. Trần Thị Phương Hoa
 20. Phạm Duy Hòa
 21. Đỗ Đình Hồng
 22. Nguyễn Quốc Hùng
 23. Bạch Liên Hương
 24. Nguyễn Lan Hương
 25. Nguyễn Thị Lan
 26. Nguyễn Xuân Lưu
 27. Bùi Huyền Mai
 28. Phạm Thị Thanh Mai
 29. Nguyễn Tiến Minh
 30. Chu Phú Mỹ
 31. Nguyễn Văn Nam
 32. Nguyễn Thị Bích Ngọc
 33. Nguyễn Tiến Nhật
 34. Nguyễn Văn Phong
 35. Lê Anh Quân
 36. Hoàng Trọng Quyết
 37. Lê Hồng Sơn
 38. Mai Sơn
 39. Nguyễn Hồng Sơn
 40. Nguyễn Kim Sơn
 41. Nguyễn Thanh Sơn
 42. Nguyễn Văn Sửu
 43. Dương Cao Thanh
 44. Phạm Quang Thanh
 45. Nguyễn Văn Thắng
 46. Đinh Trường Thọ
 47. Nguyễn Văn Thọ
 48. Nguyễn Duy Thường
 49. Hoàng Minh Dũng Tiến
 50. Đào Đức Toàn
 51. Nguyễn Doãn Toản
 52. Nguyễn Hải Trung
 53. Dương Quốc Tuấn
 54. Ngô Anh Tuấn
 55. Nguyễn Anh Tuấn
 56. Nguyễn Ngọc Tuấn
 57. Trần Anh Tuấn
 58. Nguyễn Thị Tuyến
 59. Vũ Văn Viện
 60. Nguyễn Ngọc Việt

Danh sách 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 1. Nguyễn Lê Nam
 2. Cấn Văn Duẩn
 3. Nguyễn Thị Lương
 4. Nguyễn Anh Tuấn
 5. Thân Đức Việt

Theo Kinhte&dothi