09/03/2021 5:07:04

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay NLĐ được nghỉ 4 ngày liên tiếp

Sau Tết Nguyên đán thì ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) là dịp nghỉ lễ dài thứ hai trong năm. Theo đó, năm 2021, NLĐ sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp gồm 2 ngày lễ và 2 ngày cuối tuần.

Cụ thể, ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay sẽ vào thứ 6 và thứ 7,

Theo Điều 111, Luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp. Do ngày Quốc tế Lao động trùng với ngày thứ 7, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ bù thêm 1 ngày 3/5.

Như vậy, Ngày 30/4 và 1/5/2021, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 30/4 đến 3/5/2021.

Trước đó, vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, người lao động cũng sẽ được nghỉ 1 ngày do trùng vào thứ 4 (21/4) không phải ngày nghỉ cuối tuần.

Về tiền lương làm thêm giờ trong ngày nghỉ lễ, nếu NLĐ không đi làm ngày lễ, theo khoản 1 Điều 112 BLLĐ năm 2019, ngày 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương. Do đó, nếu nghỉ 2 ngày này, người lao động được hưởng 100% lương của ngày làm việc bình thường.

Nếu đi làm ngày lễ (ban ngày) NLĐ được tính là làm thêm giờ.Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 BLLĐ năm 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trong trường hợp đi làm ngày lễ (ban đêm) theo khoản 3 Điều 98 BLLĐ năm 2019, NLĐ làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường, đồng thời được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó.

Như vậy, nếu đi làm vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, NLĐ sẽ được hưởng tối thiểu 400% – 490%  lương của ngày làm việc bình thường (nếu tính cả lương của ngày nghỉ).

Thúy Anh