11/07/2024 4:20:21

Diễn đàn Học sinh, sinh viên Giáo dục nghề nghiệp sống đẹp, sống có ích 2024 sẽ tổ chức tại Nghệ An

Theo tin từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Diễn đàn Học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp sống đẹp, sống có ích, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới, tại Nghệ An. 

Sinh viên CĐN Công nghiệp Hà Nội trong Lễ tốt nghiệp

Diễn đàn sẽ có sự tham dự của các đại biểu, khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương và đặc biệt sẽ có khoảng 100 học sinh, sinh viên tiêu biểu trên toàn quốc và 250 học sinh, sinh viên tiêu biểu tại tỉnh Nghệ An tham dự chương trình.

Để hoạt động Diễn đàn được tổ chức thành công, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Cử đại diện Sở, trường và lựa chọn học sinh, sinh viên tiêu biểu có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có hành động, việc làm cụ thể, thiết thực thể hiện đạo đức, phẩm chất cao đẹp, nỗ lực phấn đấu phát triển bản thân, vươn lên trong cuộc sống, cống hiến cho xã hội và có tính lan tỏa, truyền cảm hứng đến các học sinh, sinh viên đồng trang lứa, cộng đồng tại địa phương và trên toàn quốc tham dự Diễn đàn “Học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp sống đẹp, sống có ích”.

Đăng ký tham luận về “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến, sống đẹp, sống có ích cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp”.

Nội dung diễn đàn bao gồm: Chia sẻ thực trạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên hiện nay; nhân tố tác động đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên hiện nay; vai trò của gia đình, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Giao lưu những tấm gương học sinh, sinh viên sống đẹp, sống có ích, có ý thức vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực vượt hoàn cảnh khó khăn để học tập tốt, được nhà trường và cộng đồng xã hội ghi nhận, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và đề xuất những giải pháp phát huy gương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu sống đẹp, sống có ích; đề xuất giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Chia sẻ quan điểm về lối sống đẹp, sống có ích của học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp hoặc chia sẻ những lý tưởng sống, câu chuyện, nghĩa cử, hành động đẹp trong cuộc sống, những việc tốt, có giá trị nhân văn thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và xã hội.

Thông qua đó, diễn đàn hướng tới mục đích nâng cao ý thức chính trị, giáo dục, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trong lập thân, lập nghiệp; học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng môi trường và tạo động lực cho học sinh, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông qua diễn đàn nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và xã hội về lối sống đẹp, có ích, nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực để phát triển đất nước.

Văn bản giới thiệu, danh sách đại biểu của Quý Sở (theo mẫu) gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0845.318.686).

PV