01/05/2021 9:15:20

Dịch Covid-19: BHXH Việt Nam chỉ đạo “nóng” gộp chi trả lương hưu tháng 5, 6

Ngày 29/4, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có chỉ đạo “nóng” đến Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố về việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6.

Việc gộp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6/2021 vào cùng một kỳ nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong tình hình diễn biến phức tạp của của dịch Covid-19.

Theo đó, BHXH các tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả tháng 5, 6 vào cùng một kỳ chi trả phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam lưu ý, các đơn vị thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả, địa điểm chi trả để thực hiện.

Việc gộp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6 sẽ thực hiện xong trước ngày 20/5/2021

Ngoài ra, tại các điểm chi trả, đơn vị thực hiện cần chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí. Nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn theo đúng quy định.

Đồng thời vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tự đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Trước đó vào năm 2020, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam cũng đã thực hiện linh hoạt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tối ưu quyền lợi cho người tham gia. Trong đó có việc trả gộp hai tháng lương, trợ cấp vào một kỳ chi trả; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tại nhà…

Được biết, cả nước có khoảng 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thường xuyên và hơn 200.000 người hưởng trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp/tháng.

Hải Yến