11/05/2021 2:21:07

Đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện tới 50%

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30% lên 50% với hộ nghèo, từ 25% lên 30% với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% với các đối tượng còn lại…

BHXH Việt Nam vừa có Văn bản đề nghị Bộ LĐ-TB&XH báo cáo Chính phủ sửa đổi Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện. Việc sửa đổi theo hướng tăng mức hỗ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Cụ thể, mức đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện dự kiến là: tăng từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.

Theo tính toán của BHXH Việt Nam, với mức tăng này, dự kiến số tiền chi hỗ trợ sẽ tăng dần từng năm, đến năm 2025 dự kiến là 1.167 tỉ đồng và đến năm 2030 là 3.141 tỉ đồng. Nếu các chính sách trên được Chính phủ phê duyệt triển khai, số người tham gia BHXH tự nguyện dự kiến tăng lên khoảng 3,6 triệu người trong năm 2025 và đến năm 2030 dự kiến là 8,9 triệu người.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Phú Thọ)

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, từ khi có hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước, số người tham gia tăng nhanh. Năm 2019 có 558.109 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 103,1% so với năm 2018 (277.190 người).

Đến năm 2020, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.128.145 người, tăng 102,1% so với năm 2019. Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 là, 2,28%. Tổng số tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho người dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 là 137.663 triệu đồng.

Trước đó, BHXH Việt Nam cũng đã gửi công văn đề xuất lên Bộ Tài chính và nhận được phản hồi. Bộ Tài chính cho rằng, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến cân đối thu chi ngân sách nên rất cần báo cáo Chính phủ để sửa một số quy định của pháp luật.

Hải Yến