10/08/2022 10:26:02

Đề nghị tiếp tục chi 1.155 tỷ hỗ trợ NLĐ khó khăn do Covid-19 từ Quỹ BHTN

Chính phủ vừa có văn bản đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kết luận cho phép tiếp tục trích Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 1.155 tỷ hỗ trợ những lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn. 

Ảnh minh họa: Chi trả hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại địa phương

Theo đề nghị của Chính phủ, có 414.000 lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (hết ngày 20/12/2021) nhưng chưa được chi trả, nay sẽ được nhận từ 1,8 – 3,3 triệu đồng/người. Tổng số tiền chi trả là 1.155 tỷ đồng, được trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Thời hạn thực hiện chi trả theo đề xuất của Chính phủ là 1 tháng kể từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý về việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ. Theo tính toán, nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc chi trả 1.155 tỷ đồng này, dự kiến kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn vì vẫn cao hơn 2 lần tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021.

Việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp người lao động đã đề nghị hưởng đúng thời hạn quy định đảm bảo nguyên tắc đóng-hưởng và đề cao nguyên tắc chia sẻ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tạo sự công bằng tương đối giữa những người lao động thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ đã tuân thủ đúng các quy định của chính sách hỗ trợ.

Trước đó, báo cáo tình hình hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 (gói 38.000 tỷ đồng), Bộ LĐ-TB&XH cho hay, đến ngày 31/3/2022, có trên 346.000 doanh nghiệp, tương ứng với 11,47 triệu lao động được điều chỉnh giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền khoảng 4.426 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, trong quá trình xây dựng chính sách do chưa xác định rõ đối tượng tại các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập trong cơ quan nhà nước gặp khó khăn.

Hơn nữa, chính sách này được xây dựng và ban hành trong bối cảnh đặc biệt, cấp bách để kịp thời hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Do đó, dẫn đến việc dự báo người lao động hưởng chính sách chưa sát thực tế, nên khi triển khai, số tiền chi trả vượt mức quy định.

Sau ngày 31/12/2021 (thời điểm hoàn thành hỗ trợ), vẫn còn hơn 414.000 lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng hạn, nhưng chưa được chi trả số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng. Nguyên nhân là hồ sơ đề nghị vào hạn chót (ngày 20/12/2021), quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp của nhiều người phức tạp, nhân thân của người lao động chưa chính xác nên cần xác minh thêm, sai thông tin số tài khoản ngân hàng.

Bảo Minh