08/12/2022 3:05:43

Đặt con người là trung tâm phát triển, hài hòa giữa xây dựng chính sách xã hội và kinh tế

Đây là định hướng của Việt Nam được Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định tại Tọa đàm về Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tổ chức hôm nay (8/12) tại Hà Nội.

Toàn cảnh Tọa đàm

Tọa đàm do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức với sự đồng chủ trì của các cơ quan Liên hợp quốc, Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. Tọa đàm có sự góp mặt của bà Pauline Tamesis – Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng đại biểu từ các Bộ, ban ngành, đại diện các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam và đại diện các tổ chức quốc tế/phi chính phủ tại Việt Nam.

Đây là sự kiện quan trọng lần đầu tiên được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan Liên hợp quốc trong các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Tọa đàm tập trung thảo luận và chia sẻ định hướng chiến lược quản lý và phát triển xã hội đối với Việt Nam nhằm góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Tọa đàm là dịp để Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan Liên hợp quốc cũng như các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trao đổi về các ưu tiên hợp tác trong bối cảnh mới, tháo gỡ những khó khăn và thách thức trong quan hệ hợp tác hai bên.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc 

Phát biểu khai mạc tại Tọa đàm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ về định hướng của Việt Nam trong thời gian sắp tới, với việc đặt con người là trung tâm của quá trình phát triển, đảm bảo chính sách xã hội phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế.

Việt Nam xác định đầu tư cho con người, cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Hệ thống chính sách xã hội năm 2030 hướng đến toàn dân, bao trùm và toàn diện; đáp ứng các nhu cầu an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho nhân dân, tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau; tạo nền tảng xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng, bình đẳng, nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; đáp ứng mục tiêu của nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những chia sẻ, đóng góp của các đại biểu tại Tọa đàm giúp đánh giá một cách khách quan, khoa học, chính xác và toàn diện những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và thực hiện chinh sách xã hội giai đoạn 2012-2022 và trao đổi, thảo luận về một số định hướng lớn cho giai đoạn 2030- 2045.

Bộ trưởng cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của cộng đồng quốc tế nói chung và của các cơ quan Liên hợp quốc nói riêng trong việc xây dựng và triển khai các chính sách xã hội của Việt Nam.

Tọa đàm được tổ chức vào dịp Ban Chỉ đạo Trung ương tổng hợp báo cáo tổng kết thực hiện 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2021-2020 phục vụ tổng kết Nghị quyết và kế hoạch ban hành một nghị quyết mới về chính sách xã hội cho giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để quản lý và phát triển xã hội phù hợp với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhâp trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Dự thảo nghị quyết mới sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để thông qua vào Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII (năm 2023).

Hải Linh