30/08/2023 10:27:55

Công an thành phố Ninh Bình chính thức áp dụng phạt nguội từ 1.9

Tất cả các lỗi vi phạm sẽ được camera ghi lại, truyền về trung tâm; hệ thống phần mềm sẽ tích hợp và tự động nhận dạng, phát hiện chính xác từng lỗi vi phạm của người tham gia giao thông…

Trung tâm giám sát điều hành giao thông thành phố Ninh Bình lắp đặt tại trụ sở Công an thành phố Ninh Bình. : Diệu Anh