12/10/2022 7:52:53

Chuyển đổi số ngành ngân hàng: Thách thức về đầu tư hiệu quả, tội phạm công nghệ cao

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh, với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, chuyển đổi số ngành ngân hàng đã đạt được những thành quả bước đầu; dù vẫn đứng trước nhiều thách thức về bài toán đầu tư hiệu quả, thị hiếu khách hàng, tội phạm công nghệ cao…

Toàn cảnh Diễn đàn cấp cao với chủ đề “Ngành ngân hàng chủ động và tiên phong tham gia cuộc CMCN 4.0”.

Chiều 11/10, Diễn đàn cấp cao với chủ đề “Ngành ngân hàng chủ động và tiên phong tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, cùng sự phối hợp tổ chức của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và IEC Group.

Mở đầu sự kiện, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số đã trở thành động lực chính dẫn dắt xu thế phát triển kinh tế thế giới và mỗi quốc gia.

Do đó, việc chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan, cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn kết chặt chẽ với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Theo ông Tuấn Anh, điều này đã thể hiện rất rõ tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, ngành ngân hàng là ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, giữ vai trò là “huyết mạch” của nền kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng vào việc huy động và phân bổ nguồn lực tài chính để thúc đẩy và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, có tác động, ảnh hưởng lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô cũng như bảo đảm an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.

Vì vậy, tại Nghị quyết 52, Bộ Chính trị đã xác định ngành ngân hàng là một trong những ngành có mức độ sẵn sàng cao, được ưu tiên trong tham gia cuộc CMCN 4.0 của Việt Nam.

Ông Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra, bên cạnh các kết quả tích cực, thực tiễn cho thấy, vẫn còn nhiều hạn chế ngành ngân hàng cần phải được khắc phục, nhất là pháp luật, cơ chế, chính sách cần phải đẩy nhanh và cập nhật kịp thời; hoàn thiện để phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Trong đó, trước tiên là là pháp luật liên quan về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, đầu tư kinh doanh, dữ liệu và quản lý dữ liệu, giao dịch điện tử, phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương: “Ngành ngân hàng cần sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ xu thế cuộc CMCN 4.0…”; Trong đó, ông nhấn mạnh tới các chính sách ngăn chặn kịp thời những tác động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng…

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NGÂN HÀNG PHẢI BÀI BẢN, CÓ TRỌNG TÂM…

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Kim Anh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, thời gian qua, NHNN đã luôn bám sát các chủ trương, định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng… để chỉ đạo trên toàn ngành chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động nắm bắt cơ hội từ cuộc CMCN 4.0 gắn với việc xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số toàn ngành cũng như tại từng tổ chức tín dụng.

Theo ông Kim Anh, nhờ quan điểm tiếp cận lấy người dân làm trung tâm và sự thuận tiện, trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ là thước đo, ngành ngân hàng đã đạt được những thành quả bước đầu.

Trước hết, quá trình chuyển đổi số đã giúp nhiều dịch vụ ngân hàng đã có thể hoàn toàn được sử dụng trên môi trường số như: mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, gửi tiết kiệm… Thậm chí, tới nay, nhiều ngân hàng Việt Nam đã có trên 90% giao dịch trên kênh số. Tốc độ tăng trưởng về giao dịch thanh toán di động bình quân hàng năm đạt hơn 90%.

Tiếp theo, các công nghệ phổ biến của CMCN 4.0 như trí tuệ nhân tạo, máy học, dữ liệu lớn… đều đã được nghiên cứu, ứng dụng tại nhiều ngân hàng Việt Nam. Điều này đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động, phân tích nhu cầu khách hàng, mở rộng hệ sinh thái số, mang lại cho người dân các dịch vụ ưu việt với chi phí hợp lý hơn.

Đáng chú ý, bối cảnh dịch bệnh hai năm qua đã làm gia tăng nhanh chóng nhu cầu giao dịch thanh toán trên các kênh số nhưng các hạ tầng công nghệ, thanh toán của ngành ngân hàng vẫn đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn.

“Điều này cho thấy ngành ngân hàng đã chủ động trong đầu tư, phát triển hạ tầng để bắt kịp được với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thị trường và đáp ứng tốt nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng, người dân”, Phó thống đốc Nguyễn Kim Anh đánh giá.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh tại Diễn đàn cấp cao với chủ đề “Ngành ngân hàng chủ động và tiên phong tham gia cuộc CMCN 4.0”

Tuy nhiên, cũng theo ông Kim Anh, mặc dù đã có những kết quả bước đầu khả quan, Phó thống đốc vẫn nhìn nhận ngành ngân hàng còn đang đứng trước nhiều thách thức. Đó là những  bài toán về đầu tư hiệu quả, sự thay đổi thường xuyên, liên tục trong nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Thêm vào đó là xu hướng tội phạm công nghệ cao với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, đến từ khắp nơi trên thế giới.

Theo ông Kim Anh, mỗi “bài toán” trên đều đặt ra cho ngành ngân hàng áp lực phải chuyển đổi số một cách bài bản, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình cụ thể.

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Kim Anh cũng thể hiện mong muốn thông qua Diễn đàn, các bên liên quan sẽ có thể “ngồi lại” để cùng nhau thống nhất về một số định hướng, giải pháp lớn nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động của ngành ngân hàng trong việc chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0; đưa ra được một số đề xuất, gợi ý cụ thể về mặt cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của các chủ thể trên thị trường, hướng tới việc đem lại trải nghiệm vượt trội, dịch vụ an toàn, tiện ích cho người dân, khách hàng…

Tuấn Việt