17/06/2023 12:48:18

Chương trình đào tạo chất lượng cao ở đại học bị “xóa sổ”

Ngày 15/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký ban hành thông tư số 11/2023, bãi bỏ thông tư số 23/2014 quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Thông tư số 11 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2023. Như vậy, các chương trình đào tạo mang tên “chất lượng cao” sẽ không còn tồn tại trong đề án tuyển sinh của các trường đại học kể từ năm sau, theo quy định mới của Bộ Giáo dục.

Đồng thời, các khóa đã tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học trước thời điểm Thông tư 11 có hiệu lực thi hành vẫn tiếp tục thực hiện cho đến hết khóa học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bãi bỏ này nhằm thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi (2018). Luật cho phép các trường đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình. Tuy nhiên, trong Luật và Thông tư số 17 năm 2021 quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học không có khái niệm “chương trình đào tạo chất lượng cao”.

Trước đó, ở Thông tư 23, quy định chương trình đào tạo đại học trong nước gồm hai loại hình là đại trà và chất lượng cao. Chương trình chất lượng cao có các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn chương trình đại trà.

Đơn cử, về cơ sở vật chất, các lớp đào tạo chất lượng cao có phòng học riêng, được trang bị máy tính kết nối Internet và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập.

Hay về đầu ra, sinh viên chất lượng cao hơn đại trà về năng lực chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi trường làm việc. Riêng ngoại ngữ, sinh viên chất lượng cao tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, trong khi chuẩn tối thiểu với sinh viên đại trà là bậc 3/6.

Về học phí, chương trình đại trà phải tuân thủ quy định về trần học phí của Chính phủ (hiện khoảng 9,8-14,3 triệu đồng một năm). Còn với chương trình chất lượng cao, các trường có thể tự quyết định học phí.

Tuy nhiên, có một thực tế là từ khi Thông tư 23 được ban hành, hàng loạt đại học đã mở chương trình đào tạo chất lượng cao. Các chương trình này thường thu học phí gấp 2-3 lần hệ đại trà. Sĩ số sinh viên một lớp khoảng 30, so với 50-100 ở hệ thường. Tuy nhiên, nghịch lý là những chương trình chất lượng cao này lại thường lấy điểm chuẩn đầu vào… thấp hơn hệ đại trà.

Việt Tuấn