27/10/2020 8:53:24

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung 6.500 tấn gạo hỗ trợ nhân dân 4 tỉnh miền Trung

Ngày 26/10, Bộ LĐ-TB&XH đã có Tờ trình số 4219 gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cấp bổ sung 6.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và Quảng Nam.

Gạo dự trữ quốc gia đến với người dân vùng lũ. Ảnh: Tổng cục Dự trữ nhà nước

Theo Bộ LĐ-TB&XH, ngày 19/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1593/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh nêu trên, mỗi tỉnh 1000 tấn gạo.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước đó, các tỉnh đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu đói.

Tuy nhiên, mưa, lũ đã gây ra thiệt hại quá nặng nề. Nhiều địa phương đang gặp khó khăn trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân. Số liệu thống kê về số hộ, số khẩu thiếu đói chưa cụ thể.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai và để bảo đảm đời sống cấp bách của nhân dân, Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bổ sung 6.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hỗ trợ tỉnh Quảng Bình: 2.500, tấn, Quảng Trị: 2.000 tấn, Thừa Thiên Huế: 1000 tấn và Quảng Nam: 1000 tấn.

Bộ LĐ-TB&XH cũng tham mưu Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh tiếp nhận số gạo được cấp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và gửi báo cáo kết quả thực hiện cứu trợ gạo cho người dân về Bộ LĐ-TB&XH.

Thùy Dương