14/06/2023 4:29:58

Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn cấp cao về CMCN 4.0

Ngày 14/6, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì tổ chức Diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0 năm 2023 (Industry 4.0 năm 2023) với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Industry 4.0 là sự kiện thường niên, thu hút được sự quan tâm và tham dự của hàng nghìn đại biểu trong nước và quốc tế, trở thành một trong những diễn đàn thường niên có quy mô lớn nhất về CMCN 4.0 tại Việt Nam.

Theo Ban Kinh tế Trung ương, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội. Diễn đàn này cũng là nơi các bộ, ngành Trung ương và địa phương thảo luận, đề xuất những cơ chế, chính sách mới; tạo kênh kết nối giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế – xã hội với các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.

Tiếp nối thành công đó, trên cơ sở chương trình công tác năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Industry 4.0 năm 2023 với mục đích gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 tại Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đầt nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Phiên hội thảo chuyên đề về “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” thu hút hàng trăm diễn giả, khách mời tham dự. Ảnh Tuấn Việt

Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về “Định hướng xây dựng chính sách công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; để tạo diễn đàn rộng rãi cho các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương được báo cáo, trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị những cơ chế, chính sách để việc triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên thực sự có hiệu quả.

Qua đó, BTC kỳ vọng góp phần thúc đẩy các chính sách, chiến lược đi vào cuộc sống, tạo kênh kết nối giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế – xã hội với các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng, thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Cuộc CMCN 4.0 và chuyển đối số đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó, tăng trưởng xanh hiện đang là xu thế tất yếu của phát triển bền vững, là mục tiêu quan trọng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bối cảnh này đòi hỏi Việt Nam phải tìm kiếm những mô hình phát triển mới, phải có bước đi đột phá, tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với tình hình mới, tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc CMCN 4.0, với trọng tâm là chuyển đổi số; đồng thời chuyển đổi nền kinh tế từ “nâu” sang “xanh” vì mục tiêu phát triển bền vững…

Khách mời trải nghiệm kính thực tế ảo VR360 tại gian hàng triển lãm của S-GROUP tại Industry Summit 4.0. Ảnh Tuấn Việt

Cùng với chuỗi 4 hội thảo chuyên đề do lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đồng chủ trì tổ chức vào buổi sáng, chiều cùng ngày, phiên toàn thể cấp cao do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo Quốc hội Chính phủ, lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội quốc tế.

Theo BTC, 4 phiên hội thảo chuyên đề tập trung về các chủ đề xoay quanh chủ đề chính của Diễn đàn như: “Nâng cao năng lực sản xuất thông minh và phát triển ngành công nghiệp công nghệ số theo định hướng make in Việt Nam”; “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; “Xu hướng công nghệ và giải pháp phát triển ngành công nghệp năng lượng của Việt Nam trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045”; “Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045” .

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm công nghệ của FPT tại Industry Summit 4.0. Ảnh Tuấn Việt

Còn tại phiên Toàn thể, cùng với các tham luận, báo cáo của các bộ ngành, Tọa đàm cấp cao được tổ chức có sự tham gia trao đổi, thảo luận của các lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung vào 4 nhóm nội dung lớn như:

(i) Tháo gỡ các rào cản, vướng mắc để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi lao động ở Việt Nam;

(ii) Sự tham gia của quốc tế trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi lao động ở Việt Nam

(iii) Hoàn thiện cơ chế, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, đường lối về CNH, HĐH, về chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư như hệ thống pháp luật chuyên ngành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp quốc gia và các lĩnh vực công nghiệp đặc thù; các chiến lược, chương trình quốc gia, đề án liên quan về CNH, HĐH…

(iv) Trao đổi, thảo luận các nội dung trọng tâm nhằm xây dựng và thực hiện Chương trình quốc gia về nâng cao năng lực độc lập, tự chủ, tự cường gắn với quá trình CNH, HĐH đất nước…

Trên cơ sở kết quả Diễn đàn Công nghiệp 4.0 năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương cho biết sẽ ghi nhận, tiếp thu tối đa tất cả các ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý cũng như nghiên cứu đầy đủ các tài liệu, các tham luận, báo cáo chuyên đề liên quan để tổng hợp, chắt lọc để phục vụ công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát triển khai thực Nghị quyết số 29-NQ/TW, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tuấn Việt