17/02/2023 4:45:49

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa:

4 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết TƯ 6 khóa XIII

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, sáng 17/2, tại Trung tâm Văn hóa quận Đống Đa, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức Hội Nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Quận ủy viên – Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Vũ Mạnh Chiến – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa; đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, các đồng chí Bí thư, đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Quận ủy nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Quận ủy cũng lưu ý, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng. Đồng thời phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Quận ủy viên – Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Quận ủy.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng cũng nêu rõ, việc triển khai thực hiện chương trình hành động phải đặt trong bối cảnh chung của thành phố, quận; sát với thực tiễn kinh tế – xã hội; phù hợp điều kiện thực tế của các đơn vị. Đảng ủy Khối và các cấp ủy, Chi bộ trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, hội nghị đã đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết:

1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về những nội dung cơ bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XIII.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng với hoạt động của các đoàn thể. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị trong đơn vị và doanh nghiệp. Đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động của các đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thể dục thể thao, xây dựng môi trường doanh nghiệp trong sạch, lành mạnh.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho công nhân và người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh có bản lĩnh chính trị giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện tốt chức năng là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và người lao động; tích cực tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp người lao động tham gia sinh hoạt ở các đoàn thể. Cùng với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp giải quyết, ngăn chặn có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh trong đơn vị, doanh nghiệp. Không để xẩy ra đình công, lãng công.

Đồng chí Vũ Mạnh Chiến – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trao tặng giấy khen tới các Chi bộ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

3. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2025”.

Tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp. Lãnh đạo đảng viên, người lao động tích cực học tập, lao động sản xuất vì mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Coi trọng công tác xây dựng quy chế phối hợp lãnh đạo giữa cấp uỷ với chủ doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác Đảng, đoàn thể đã đề ra. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp. Nêu cao vai trò giữ gìn sự đoàn kết trong doanh nghiệp, tích cực đấu tranh chống quan liêu tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực .

Chăm lo công tác bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo về tiêu chuẩn, chú trọng đối tượng quần chúng trẻ, cán bộ nữ, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống trao tặng giấy khen tới các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

4. Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp. Thường xuyên đổi mới công tác sinh hoạt Đảng trong các Chi bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của Đảng, tránh chồng chéo, tránh bao biện, làm thay. Cấp uỷ chi bộ xây dựng và thực hiện mối quan hệ hợp tác với chủ doanh nghiệp để thực hiện các mặt công tác, tạo sự đồng thuận trong xây dựng Đảng và phát triển doanh nghiệp.

Chủ động trao đổi với chủ doanh nghiệp ý kiến của đảng viên, người lao động về tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các chính sách, chế độ của doanh nghiệp, tâm tư nguyện vọng của người lao động và bàn biện pháp phối hợp giải quyết.

Coi trọng việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là những người gương mẫu đi đầu trong các phong trào của doanh nghiệp, có trình độ, tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sẵn sàng đảm đương có hiệu quả các vị trí quan trọng của doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động, cùng với chủ doanh nghiệp và người lao động giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, của doanh nghiệp, trở thành “cầu nối” giữa chủ doanh nghiệp và người lao động tạo ra mối quan hệ gắn bó, ổn định và cùng phát triển.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, chú trọng tự kiểm tra của cơ sở; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, tranh thủ ý kiến tham gia đóng góp của chủ doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, quần chúng về sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của Đảng viên.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã trao tặng giấy khen tới các Chi bộ, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

Tập thể Chi bộ Tạp chí Nghề nghiệp & Cuộc sống cùng cá nhân Bí thư Chi bộ Tạp chí Nghề nghiệp & Cuộc sống cũng vinh dự được nhận giấy khen.

PV