09/12/2020 9:57:01

4 làng nghề được công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và “Làng nghề truyền thống Hà Nội”

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5427/QĐ-UBND về việc Công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.

Cụ thể, Làng nghề truyền thống Nón lá Vĩnh Thịnh, Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì được công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.


3 làng nghề được công nhận đạt danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” gồm: Làng nghề trồng Quất cảnh xã Tàm Xá, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh; Làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thôn Thù Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh; Làng nghề cây cảnh Hoa Giấy thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Làng  nghề được công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” được UBND Thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và kèm theo kinh phí hỗ trợ là 12 triệu đồng.

Mỗi làng được công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” được UBND Thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và kèm theo kinh phí hỗ trợ là 6 triệu đồng.

Hải Yến